† Zbigniew Hebda

† Zbigniew Hebda – Msze Święte zamawiane z okazji pogrzebu odprawione jako Msze Gregoriańskie z intencji od:

1. Marii Skoczeń z córką Justyną
2. Danuty i Józefa Bielak z rodziną
3. Kazimiery Fryzowicz
4. Adama Fryzowicz z Karoliną
5. Łukasza i Anny Fryzowicz z rodziną
6. Marii i Wiesława Faron
7. koleżanek żony ze szkoły
8. sąsiadów Ramsów
9. Kazimiery i Stanisława Kozickich z Łącka
10. Teresy Wojtas
11. Małgorzaty i Adama Dydyńskich
12. Lucyny i Piotra Stec
13. rodzin Krawendów i Ogórków
14. Barbary i Stanisława Turek z rodziną
15. sąsiadów z Gruszowa
16. sąsiadów z Gruszowa
17. sąsiadów z Gruszowa
18. Zofii i Krzysztofa Gibas z Andrychowa
19. Józefa i Anny Hebda
20. Beaty i Huberta Talar
21. Zofii Warzecha
22. koleżanek i kolegów Patrycji
23. Wojciecha Hebdy z rodziną
24. Firmy „INCO 2001”
25. Firmy „INCO 2001”
26. Firmy „INCO 2001”
27. Firmy „INCO 2001”
28. Firmy „INCO 2001”
29. Firmy „INCO 2001”
30. koleżanek i kolegów z klasy byłej III A Gimnazjum
Odprawiana od 2.01.2020 przez O. Krzysztofa Mamalę w Rzymie