Msze święte za śp. Jerzego Stolarskiego

Na prośbę najbliższej rodziny msze święte za śp. Jerzego Wojciecha Stolarskiego będą odprawiane w kościele św. Ignacego Loyoli we Wrocławiu w następujących dniach i godzinach:

 

 1. 4.03.2020 godz. 7.00  – od Teresy i Pawła Bartkowskich
 2. 5.03.2020 godz. 7.00 – od firmy SAT z Nowego Sącza
 3. 6.03.2020 godz. 7.00 – od Barbary Faron
 4. 7.03.2020 godz. 7.00 – od kolegi Władka Klimka
 5. 8.03.2020 godz. 8.00 – od Aleksandry i Władysława Cebula z Kadczy
 6. 9.03.2020 godz. 7.00 – od Zofii i Zbigniewa Ciwińskich
 7. 10.03.2020 godz. 7.00 – od Doroty i Stanisława Piszczek
 8. 11.03.2020 godz. 7.00 – od Jana i Stanisławy Piszczek
 9. 12.03.2020 godz. 7.00 – od Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku
 10. 13.03.2020 godz. 7.00 – od Kazimierza i Katarzyny Stec
 11. 14.03.2020 godz. 7.00 – od Józefy i Michała Waligóra
 12. 15.03.2020 godz. 19.30 – od Beaty i Stanisława Lizoń
 13. 16.03.2020 godz. 7.00 – od Barbary i Zenona Warzecha z rodziną
 14. 17.03.2020 godz. 7.00 – od Anny i Zbigniewa Kaczmarczyk
 15. 18.03.2020 godz. 7.00 – od Marii i Bogusława Łatka
 16. 19.03.2020 godz. 7.00 – od Marii i Bogusława Stolarskich
 17. 20.03.2020 godz. 7.00 – od Antoniny i Piotra Duda
 18. 21.03.2020 godz. 7.00 – od Jolanty i Piotra Cebula z dziećmi
 19. 22.02.2020 godz. 7.00 – od Agaty Majerskiej
 20. 23.03.2020 godz. 7.00 – od rodziny Świerków
 21. 24.03.2020 godz. 7.00 – od Elżbiety Słabaś z rodziną
 22. 25.03.2020 godz. 7.00 – od Marka Świerka z rodziną
 23. 26.03.2020 godz. 7.00 – od koleżanek z POZH
 24. 27.03.2020 godz. 7.00 – od rodziny Górków i Winiarskich
 25. 28.03.2020 godz. 7.00 – od Jana i Stanisławy Świteckich z rodziną
 26. 29.03.2020 godz. 9.30 – od rodziny Szwarkowskich
 27. 30.03.2020 godz. 7.00 – od Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Gminy Łącko
 28. 31.03.2020 godz. 7.00 – od Marii Dominik, Leokadii Korona z rodziną
 29. 1.04.2020  godz.  7.00 – od Marii i Kazimierza Gębacz
 30. 2.04.2020  godz. 7.00 – od Wandy i Andrzeja Woźniak
 31. 3.04.2020  godz. 7.00 – od rodziny Wójcików z Czerńca
 32. 4.04.2020  godz. 7.00 – od właścicieli i pracowników firmy Rolbud
 33. 5.04.2020  godz. 8.00 – od Ludwika Niemca z rodziną
 34. 6.04.2020  godz. 7.00 – od Heleny i Marty Niemiec
 35. 7.04.2020 godz. 7.00 – od Heleny i Marty Niemiec
 36. 8.04.2020 godz. 7.00 – od Zofii Pierzchała
 37. 9.04.2020 godz. 18.00 – od Jadwigi i Dariusza Pierzchała
 38. 11.04.2020 godz. 20.00 – od Piotra Majerskiego z rodziną
 39. 12.04.2020 godz. 11.00 – od Mieczysława Majerskiego z rodziną
 40. 13.04.2020 godz. 9.30 – od Stanisławy Łabuda
 41. 14.04.2020 godz. 7.00 – od Justyny i Marcina Zając
 42. 15.04.2020 godz. 10.00 – od Barbary i Marka Sacha
 43. 16.04.2020 godz. 10.00 – od Marcina Sacha z Dominiką
 44. 17.04.2020 godz. 10.00 – od Natalii i Krzysztofa Wajda
 45. 18.04.2020 godz. 10.00 – od Marzeny i Piotra Klimeckich z rodziną
 46. 19.04.2020 godz. 11.00 – od Barbary i Wiesława Trzajna
 47. 20.04.2020 godz. 10.00 – od Wojciecha i Grzegorza Majerskich
 48. 21.04.2020 godz. 10.00 – od Alicji i Jana Kucharskich
 49. 22.04.2020 godz. 10.00 – od Marzeny i Gerarda Klimek
 50. 23.04.2020 godz. 10.00 – od Marzeny I Gerarda Klimek
 51. 24.04.2020 godz. 10.00 – od Janiny i Stanisława Klimek
 52. 25.04.2020 godz. 10.00 – od Józefy i Zbigniewa Kołodziej z rodziną
 53. 26.04.2020 godz. 19.30 – od Elżbiety i Leona Podobińskich
 54. 27.04.2020 godz. 10.00 – od Beaty Waligóry z rodziną
 55. 28.04.2020 godz. 7.00 – od Anny i Dariusza Syktus
 56. 29.04.2020 godz. 7.00 – od nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Łącku
 57. 30.04.2020 godz. 7.00 – od nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Łącku
 58. 1.05.2020 godz. 7.00 – od nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku
 59. 2.05.2020 godz. 7.00 – od Lucyny i Stefana Madziar
 60. 3.05.2020 godz. 11.00 – od Marii Hebda z rodziną
 61. 4.05.2020 godz. 10.00 – od Barbary i Henryka Świechowskich  z Kadczy
 62. 5.05.2020 godz. 7.00 – od Danuty i Czesława Kurzeja
 63. 6.05.2020 godz. 7.00 – od rodziny Lorczyków z Kadczy
 64. 7.05.2020 godz. 7.00 – od Aliny i Jana Tokarczyk z rodziną
 65. 8.05.2020 godz. 7.00 – od Mariusza Tokarczyk z rodziną
 66. 9.05.2020 godz. 7.00 – od Małgorzaty i Władysława Lorek
 67. 10.05.2020 godz. 19.30 – od Stanisławy i Józefa Cebula z Maszkowic
 68. 11.05.2020 godz. 10.00 – od Marii Arendarczyk z Łącka
 69. 12.05.2020 godz. 10.00 – od uczących i emerytowanych nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku
 70. 13.05.2020 godz. 7.00 – od Bożeny i Krzysztofa Zbozień
 71. 14.05.2020 godz. 7.00 – od Felicji Niemiec
 72. 15.05.2020 godz. 7.00 – od Marii i Jana Madziar
 73. 16.05.2020 godz. 10.00 – od Pracowników firmy  ADL TRANSPORT z Gołkowic
 74. 17.05.2020 godz. 9.30 – od Doroty i Andrzeja Łatka z Gołkowic
 75. 18.05.2020 godz. 10.00 – od Doroty i Andrzeja Łatka z Gołkowic
 76. 19.05.2020 godz. 10.00 – od sąsiadki Marii Klimek
 77. 20.05.2020 godz. 7.00 – od Zofii i Józefa Jagieło z rodziną
 78. 21.05.2020 godz. 10.00 – od Zofii Jagieło z Gołkowic
 79. 22.05.2020 godz. 10.00 – od Ireny i Tadeusza Bugańskich
 80. 23.05.2020 godz. 10.00 – od Małgorzaty i Krzysztofa  Giemzik z rodziną
 81. 24.05.2020 godz. 19.30 – od Lucyny i Leszka Zembura z Kadczy
 82. 25.05.2020 godz. 7.00 – od Marty Kucia z rodziną
 83. 26.05.2020 godz. 7.00 – od Stanisława Kucia z rodziną
 84. 27.05.2020 godz. 7.00 – od sąsiadów Małgorzaty i Pawła Tokarczyk
 85. 28.05.2020 godz. 10.00 – od kolegi Jana
 86. 29.05.2020 godz. 7.00 – od Sławomira i Ewy Olchawa
 87. 30.05.2020 godz. 7.00 – od Damiana Olchawa z narzeczoną
 88. 31.05.2020 godz. 9.30 – od Sabiny Olchawa z rodziną
 89. 1.06.2020 godz. 10.00 – od Roberta Olchawa z narzeczoną
 90. 2.06.2020 godz. 10.00 – od sąsiadów Bożeny i Dariusza Wańczyk z dziećmi
 91. 3.06.2020 godz. 10.00 – od chrześnicy Natalii Wańczyk
 92. 4.06.2020 godz. 10.00 – od Henryka Olchawy
 93. 5.06.2020 godz. 7.00 – od Karoliny i Sebastiana Łatka
 94. 6.06.2020 godz. 7.00 – od Eweliny i Mieczysława Łatka

 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista
niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.