† Felicja Stawiarska

Msza Święta Gregoriańska † Felicja Stawiarska odprawiona przez O. Krzysztofa Mamalę w Rzymie od 01.- 04. 2020 r
1. od rodziny Lorczyków
2. od Adama i Renaty Psonak z dziećmi
3. od koleżanki Haliny Anny Krupa
4. od Barbary i Bogdana Malaga
5. od sąsiadów Danuty i Kazimierza Słowik z rodz.
6. od rodziny Michalików i Jasińskich z Nowego Sącza
7. od Stanisława Gucwy z rodziną
8. od Kikliców i Jaworów
9. od Krzysztofa i Tadeusza Sopata
10. od Józefa Fudali z rodziną
11. od Piotra Platy z rodz.
12. od Stanisława Majerskiego i rodz. Hilgerów
13. od rodziny Kitów z Grząd
14. od rodziny Krzyżaków
15. od rodziny Waligórów
16. od siostrzenicy Anny z rodziną z Podegrodzia
17. od sąsiada Józefa Słowika z rodziną
18. od Eugenii, Zenona i Leonii
19. od Heleny i Stanisława Jawor
20. od Barbary i Andrzeja Cempa z rodziną
21. od Bożeny i Grzegorza Ruman z rodziną
22. od szwagierki Bronisławy Cempa
23. od szwagierki Kazimiery z Koszalina z rodziną
24. od Joanny, Czesława Sobota z Katowic
25. od rodziny Prońskich
26. od Marii Plata z synem Wojciechem
27. od Eweliny Pawlik z rodz. z Łącka
28. od Tomasza i Marzeny Górskich z rodziną
29. od Janiny i Czesława Górskich z rodziną
30. od Heleny Kruczek z rodziną z Krynicy Zdroju