† Ryszard Krawenda  (2)

Msza Święta Gregoriańska † Ryszard Krawenda  (2) odprawiona przez O. Marka Kordeckiego od 01.04.2020 r. w Rzymie – od:
1. Marii i Łukasza Jurkowskich z dziećmi
2. Agnieszki i Krzysztofa Talarczyka z dziećmi
3. Katarzyny i Dariusza Pytel z dziećmi
4. Edyty i Józefa Klimek z dziećmi
5. Ireny i Mariana Klimek
6. Firmy Polmar z Tylmanowej
7. Marii, Ewy i Bogusława z rodzinami
8. chrześnicy Justyny
9. Małgorzaty i Roberta Biryt z córką
10. Niny i Stanisława Biryt z dziećmi
11. Elżbiety i Franciszka Biryt
12. kuzynki i Małgorzaty Biryt
13. kuzyna Marcina Biryta
14. Franciszka i Krzysztofa Gromala z rodziną
15. kolegów ze Zbludzy i Kamienicy
16. koleżanek i kolegów S.P. w Szczereżu rocznik 1978
17. Elżbiety i Stefana Sopata ze Szczereża
18. Jana Hebdy z rodziną
19. sąsiadki Stanisławy Stec
20. sąsiada Andrzeja Sułkowskiego z rodziną
21. Anny Bober
22. rodziny Bobrów z Jazowska
23. Celiny Maciuszek z rodziną
24. Piotra i Małgorzaty Sawina z rodziną
25. Genowefy Sawina
26. Zakładu Doliny Dunajec w Maszkowicach
27. Agaty i Stefana Bober ze Szczereża
28. Józefa Gucwy z rodziną
29. Józefa Hebdy z żoną z Jazowska
30. Baziaków z Wieli