† Władysława Piksa

† Władysława Piksa
Msze Święte zamawiane z okazji pogrzebu odprawione jako Msza Gregoriańska przez ks. Roberta Biela w Poznaniu od 1 kwietnia  2020 r. z intencji od:
1. Michaliny Kłak z rodziną
2. Zbigniewa Piksy z rodziną
3. Basi i Roberta Łomnickich sąsiadów z Sopatowca
4. rodz. Józefa i Stanisławy Śmigowskich z Andrzejówki
5. Tadeusza Tokarczyka z rodziną
6. Bożeny i Leszka Stawiarskich z rodziną
7. rodz. Żałków z Barcic
8. Henryka i Magdaleny Piksa z córkami
9. rodz. Marii i Jana Madziar i Felicji Niemiec
10. rodziny Piksów z Muszyny
11. Bożeny i Mariana Obrzud z rodziną
12. chrześnicy Bożeny
13. Marii Hebda z rodziną
14. Grzegorza i Jolanty Kuziel
15. Piotra Podobińskiego z rodziną
16. Grażyny i Stefana Nowakowskiego z Nawojowej
17. Władysławy i Jana Piksa z Nawojowej
18. Stanisława i Elżbiety z Obidzy
19. Stanisława Tokarczyka z Obidzy
20. Zofii Szczepaniak
21. Tadeusza i Marii Madziar
22. Antoniny Stawiarskiej z mężem
23. Janiny i Józefa Klimek
24. rodziny Myjaków
25. rodziny Myjaków
26. rodziny Szotów z Barcic
27. Zofii Żałek z Barcic
28. rodziny Tokarczyków z Obidzy
29. Stanisławy i Józefa Bober z rodziną
30. rodziny Adamczyków