Ogłoszenia parafialne – 17 maja 2020

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY  17 maja 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.
  2. W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”.
  3. Od dzisiaj limit osób obecnych na Mszy św. w Jazowsku to max. 30, a w kaplicy w Brzynie 25.
  4. Pomyślmy też o tym, aby zacząć brać udział przynajmniej w jednej Mszy świętej w tygodniu, bo wiadomo, że w niedzielę z racji limitów wszyscy w kościele się nie pomieścimy. Niech ten udział w dowolnie wybranej przez siebie Mszy świętej w tygodniu będzie waszym konkretnym powrotem do fizycznej obecności na co tygodniowej Mszy świętej w kościele i stopniowym znakiem powrotu z „dyspensy” do tradycyjnej pobożności.
  5. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.
  6. W piątek na nabożeństwie majowym rozpoczniemy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
  7. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
  8. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane indywidualnie i na konto parafialne przeznaczone na utrzymanie naszej świątyni i dzieła duszpasterskie.
  9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
  10. Wszystkim solenizantom obecnego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask i opieki Matki Bożej.