Intencje mszalne 01-07.06.2020

Data Godz. Intencja
      Poniedziałek

 01.06.2020

6.00

 

1.† Maciej Łatka

2.† Janina i Józef Podobiński – od Stanisława Majerskiego z rodziną

6.30

 

1.   W intencji modlących się w maju przy kapliczce na Opijówce. Dz.- bł.

2.† Waleria, Wojciech Warzecha

18.00       W intencji wnuczek Zosi, Asi i Marysi z okazji Dnia Dziecka
Poza Parafią     Wojciech Groński – od rodziny Sajdaków z Brzyny
Wtorek

 02.06.2020

6.00

 

 

1.† Szymon, Kunegunda Tomasiak i ich dzieci

2.   O zachowanie od pandemii i zgodę w rodzinach i sąsiedztwie dla mieszkańców

      Jazowsko – Wieś od P. Warzechów do P. Jamków

6.30       Za Parafian
18.00

 

1.† Wiktoria Słowik w 6 rocznicę śmierci

2.† Stefania i Jan Zbozień i synowie Stanisław, Józef, Antoni – od Eugeniusza Zboźnia

Poza Parafią 1. Wojciech Groński – od Franciszka i Bronisławy Stec z rodziną

2.† Wojciech Groński – od siostry Julii

Środa

 03.06.2020

6.00

 

1.† Józef Kozik w 4 rocznicę śmierci – od rodziców

2.   W intencji modlących się w maju przy kapliczce Jazowsko – Wieś. Dz.- bł

6.30    † Stanisława Wyrostek w 30 dniu po śmierci – od męża
18.00

 

 

 

1.   W intencji Marii Szwarkowskiej, o zdrowie, błog. Boże w 18 rocznicę Urodzin

      – od rodziców i rodzeństwa. Dz.- bł.

2.   Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę Matki Bożej dla Członków

      Apostolstwa Dobrej Śmierci i ich rodzin

Poza Parafią 1. Wojciech Groński – od Krzysztofa i Lucyny Sajdak

2.† Wojciech Groński – od brata Józefa

Czwartek

  04.06.2020

6.00

 

1.† Jan Jawor w 9 rocznicę śmierci

2.† Henryka Kmiecik – od Kacpra

6.30

 

1.† Wojciech Groński – od Adama Łobody z rodziną

2.† Wojciech Groński – od rodziny Warzechów z Brzyny

18.00

 

1.† Ludwik Stec – w rocznicę śmierci

2.   W intencji Zuzanny z okazji Urodzin. Dz.- bł. – od babci i dziadka

Poza Parafią    Wojciech Groński – od Weroniki z rodziną ze Starego Sącza
Piątek

 05.06.2020

6.00

 

1.   W int. Zofii i Franciszka w 28 rocznicę ślubu. Dz.- bł.

2.† Rozalia, Monika, Genowefa, Władysław Świechowscy, Karolina Kurzeja

6.30    † Agata, Aleksander Owsianka, synowie Jan i Antoni
18.00

 

 

 

1.   Wynagradzająca za grzechy przeciw Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z prośbą

       o nawrócenie grzeszników i Miłosierdzie Boże nad światem oraz opiekę Matki Bożej

       i naszą Parafią i całą Ojczyzną i zachowanie od klęsk żywiołowych – int. H.S. N.S.P.J.

2.   Z Róży Rodziców św. Jana Pawła II – w intencji dzieci

BRZYNA    Helena Kołodziej z okazji Imienin i mąż Józef
Poza Parafią    Wojciech Groński – od rodziny Łoboda z Przysietnicy
Sobota

  06.06.2020

6.00

 

 

 

1.    Na wynagrodzenie za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi

       Panny z prośbą o nawrócenie grzeszników, opiekę Matki Najświętszej nad naszą

       Parafią, Ojczyzną i o pokój na świecie – z int. S.H. N.S.N.M.P

2.† Krystyna Grońska w 37 rocznicę śmierci i córka Anna

6.30    † Łukasz Kołodziej
14.00       Msza Święta Ślubna
15.00

16.00

      Brzyna: Msza Święta Ślubna

      Brzyna: Msza Święta Ślubna

18.00    † Stanisław Salamon
Poza Parafią    Wojciech Groński od rodziny Sajdaków z Kobyla
Niedziela

  07.06.2020

7.00

 

1.   W int. Róży Matek Zofii Szczepaniak. Dz.- bł.

2.   W int. Kazimierza z okazji Urodzin

9.00       W int. Piotra z okazji 18 Urodzin. Dz.- bł. – od rodziców i rodzeństwa
11.00

 

 

1.   Za Parafian

2.   W int. Wandy z okazji 50 Urodzin. Podziękowanie za zdrowie i otrzymane

      łaski, z prośbą o błog. Boże w dalszym życiu

16.00    † Dominika Warzecha, Beata Owsianka w 12 rocznicę śmierci
BRZYNA       Z Róży Matek Stanisławy Kołodziej. Dz.- bł.