ś. p. Stanisław Szwarkowski

Msze Święte Gregoriańskie z Mszy Pogrzebowych za ś. p. Stanisława Szwarkowskiego /1/ od:

 1. Katarzyny i Piotra Kozik
 2. rodziny Szwarkowskich z Nowego Targu
 3. rodziny Słowików
 4. rodziny Słowików
 5. Zbigniewa Słowika
 6. Zbigniewa Słowika
 7. sąsiadów z Olszanki
 8. Wioletty i Rafała Gałysa
 9. Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Prac. Szkoły Podst. w Jazowsku
 10. rodziny Piksów z Kadczy
 11. Urszuli i Piotra Łabuda
 12. Stanisławy Maśko
 13. Teresy i Józefa Klimek
 14. Antoniny Lizoń
 15. Pustułków z Maszkowic
 16. Mikołajczyków i Szlagów ze Szczawnicy
 17. Krystyny i Henryka Wielosik
 18. Beaty i Stanisława Lizoń
 19. Gawlików z Działów
 20. rodziny Kałuzińskich
 21. Aleksandry i Adama Grońskich
 22. Dyrekcji i Prac. Przedszkola Samorządowego w Łącku
 23. Danuty Kałużnej
 24. Krystyny Dziedzic z rodziną
 25. Ewy Fałowskiej z rodziną
 26. Marii i Bogusława Łatków z rodziną
 27. Aleksandry i Władysława Cebula
 28. Stanisława i Stanisławy Gawlik
 29. Nauczycieli i Prac. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kadczy
 30. rodziny Olchawów z Kadczy

 

zostaną odprawione przez O. Krzysztofa Mamalę w Rzymie od 1.06.2020