Ogłoszenia parafialne – 11 czerwca 2020

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA  11 czerwca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dziś wielbimy Boga za sakramentalną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Słowa Chrystusa Pana, że zostanie z nami aż do skończenia świata, mają znaczenie nie tylko symboliczne. W Eucharystii Chrystus obecny jest realnie i prawdziwie wraz ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Najpiękniejszym uczczeniem Boga jest uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii św. Pamiętajmy, że Chrystus chce być obecny w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym i narodowym nie tylko od święta, ale przede wszystkim na co dzień.
  2. Katolicka wiara wyraża się w szczególny sposób w czci dla Eucharystii, która jest jej źródłem i szczytem. Oprócz Mszy Świętej wyraża się ona także poprzez procesje. Do następnego czwartku będziemy uczestniczyć w tzw. oktawie Bożego Ciała. Procesja po wieczornej Mszy św., a w niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00.
  3. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem rodzin wraz z dziećmi i wianków będzie w następującym porządku:
  • poniedziałek – Brzyna
  • wtorek – Łazy Brzyńskie i Obidza
  • środa – Jazowsko
  • czwartek – Kadcza
  1. W czasie nabożeństw pamiętajmy o zachowaniu obowiązujących środków ochronnych (maseczki na usta i nos, dezynfekcja rąk) oraz odpowiedniej odległości pomiędzy uczestnikami liturgii.
  2. Zachęcamy do nabywania i lektury prasy katolickiej.