ś. p. Stanisław Szwarkowski

Msze Święte Gregoriańskie z Mszy Pogrzebowych

za ś. p. Stanisława Szwarkowskiego /2/ od:

 1. sąsiadki Bronisławy
 2. Anny i Sebastiana Kmiecik z rodziną
 3. sąsiadki Heleny Majerskiej
 4. Janiny Potoniec
 5. sąsiadów Stawiarskich
 6. Franciszka Młynarczyka z Łącka
 7. Małgorzaty i Michała Bober z rodziną
 8. Marii Hebda
 9. Katarzyny i Kazimierza Stec
 10. Jolanty i Piotra Cebula z rodziną
 11. uczniów rocznik 1998 z Kadczy
 12. rodziców, uczniów i wychowawcy kl. III z Kadczy
 13. Marii i Krzysztofa Budzyn
 14. Jadwigi i Andrzeja Wielosik
 15. Józefa i Kazimiery Owsianków
 16. Barbary i Witolda Owsianka z rodziną
 17. Wiesława Majerskiego z rodziną
 18. Elżbiety i Krzysztofa Jurkowskich
 19. Marii i Mariana Urbaniak
 20. Teresy i Jana Kęska
 21. Zofii i Jana Kęska z dziećmi
 22. Antoniny i Jana Kęska
 23. rodziny Jodłowskich z Kadczy
 24. sąsiadów Marii i Bronisława Łatków z rodziną
 25. Danuty i Jana Biel
 26. Krystyny i Stanisława Majerskich z rodziną
 27. Marii i Władysława Bajorek z Grybowa z rodziną
 28. rodziny Szwarkowskich z Grybowa
 29. rodziny Miziów
 30. Marii i Romana Kościsz

 

zostaną odprawione przez O. Krzysztofa Mamalę w Rzymie

od 1.07.2020