Jazowsko. Ukryta perła baroku

W naszym kościele trwają prace restauracyjne.
Artykuł na ten temat na stronie: tarnow.gosc.pl