śp. Rozalia Kozieńska

Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych

śp. Rozalia Kozieńska od

 1. Grażyny i Kazimierza Łatka z córką
 2. Haliny Łatka
 3. rodziny Majerskich
 4. Marii Rams
 5. kolegów z Firmy PARK EM
 6. Józefa i Rozalii Kozik
 7. Danuty i Andrzeja Kozik z rodz.
 8. szwagra Ryszarda Dziedzic z żoną
 9. Genowefy Potoniec z Kiczni
 10. rodziny Potońców z Kiczni
 11. syna Stanisława z żoną i dziećmi
 12. syna Kazimierza z żoną i dziećmi
 13. Zofii Szczepaniak
 14. Zofii Szczepaniak
 15. ciotki Zofii
 16. ciotki Zofii
 17. Teresy Wojtas z Jazowska
 18. Małgorzaty i Adama Dydyńskich z Jazowska
 19. Kazimiery i Stanisława Kozickich z Łącka
 20. Krzysztofa i Małgorzaty Faron z rodz. z Maszkowic
 21. Marii i Józefa Faron ze Szczereża
 22. Barbary i Jana Kołek z Krośnicy
 23. Joanny i Mateusza Czelusta z Łącka
 24. Iwony i Józefa Kołek z Łącka
 25. Janiny i Jana Czelusta z Łącka
 26. wnuczek Izabeli, Gabrysi i Liliany
 27. córki Haliny z mężem
 28. córki Teresy z mężem
 29. Bogusława i Katarzyny Jasińskich
 30. Janusza i Iwony Bodziony

         zostaną odprawione przez O. Krzysztofa Mamalę w Rzymie od 1 września 2020 r.