Wypominki za zmarłych 2020

„ŚWIĘTĄ I POBOŻNĄ RZECZĄ JEST MODLIĆ SIĘ ZA ZMARŁYCH”

(por. 2 Mch 12,45)

„Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a «ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni» (2 Mch 12, 45), także modły za nich ofiarowywał” (Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 50).

Październikowa droga różańcowa prowadzi nas do listopadowego czasu zadumy oraz pamięci o tych, którzy odeszli już z tego świata „w pokoju z Chrystusem”. Stąd podtrzymując wielowiekową tradycję wypominek chcemy na nowo uświadomić sobie, iż nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, ale także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami.

ZACHĘCAMY DO POBRANIA KART WYPOMINKOWYCH DO WYDRUKU:

WYPOMINKI LISTOPADOWE JAZOWSKO- WZÓR1

WYPOMINKI ROCZNE JAZOWSKO-WZÓR 2

WYPOMINKI LISTOPADOWE BRZYNA- WZÓR 3

WYPOMINKI ROCZNE BRZYNA-WZÓR 4

Kartki z wypominkami można składać w zakrystii oraz kancelarii parafialnej na ręce księży posługujących w parafii.