Dekret Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO

    W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, Biskup Andrzej Jeż ponownie udziela na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania.

    W wydanym dekrecie Pasterz Kościoła Tarnowskiego zachęca diecezjan do wspólnotowej więzi modlitewnej za osoby dotknięte skutkami pandemii koronawirusa: „Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Nie zapominajmy także o osobach poświęcających swoje życie i zdrowie w walce ze skutkami pandemii i wspierajmy ich naszą modlitwą oraz życzliwością. Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam obfite błogosławieństwo i łaskę ustania pandemii”.

      Wszystkim parafianom przypominamy o bezwzględnym obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas przebywania wewnątrz kościoła, zachowaniu dystansu 2 metrów między osobami oraz o dezynfekcji rąk przy wchodzeniu do świątyni. Limit wiernych w naszym kościele w strefie czerwonej to 50 osób zaś w kaplicy w Brzynie 40 osób.

Pełna treść dekretu Biskupa Tarnowskiego pod adresem: 

https://diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/8090-dekret-biskupa-tarnowskiego-w-zwiazku-ze-wzrostem-zachorowan-na-covid-19