Śp. Stefania Florek

Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych

Śp. Stefania Florek od:

 1. brata Stanisława Garwol
 2. Grażyny Kania z rodz. z Jaworzna
 3. rodziny Mrozów
 4. rodziny Mrozów
 5. Bożeny i Jana Adamczyk z rodz.
 6. Ireny i Marcina Twardowskich
 7. siostrzeńców i siostrzenic
 8. siostry Stanisławy z mężem
 9. Renaty Mroczek
 10. wnuczki Marzeny z mężem
 11. wnuka Ireneusza z Marią
 12. syna Juliana z żoną i córką
 13. sąsiadów Wyrostków, Gomółków, Szczepaniaków
 14. sąsiadki Marii Biel
 15. Zofii i Antoniego Sobczak z rodz.
 16. Zenona Biela
 17. Stanisława Biela
 18. Jana Biela
 19. Anny Biel
 20. Bożeny i Piotra Bieryt
 21. Beaty i Józefa Biel
 22. wnuka Mateusza z Anią
 23. Owsianków z Kadczy
 24. sąsiadki Marii Kulig
 25. rodziny Kachniarz z Rzepiennika
 26. rodziny Hołdów z Rzepiennika
 27. wnucząt Marioli, Roberta, Adriana i Konradka
 28. synowej Joli
 29. wnuka Grzegorza z Pauliną
 30. wnuka Sebastiana z rodziną

zostaną odprawione przez O. Krzysztofa Mamalę w Rzymie od 1 listopada 2020 r.