Śp. Stanisława Świechowska

Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych

Śp. Stanisława Świechowska od:

 1. Eugeniusza Zboźnia, rodz. Kyrczów i Talarczyków
 2. sąsiadów Barbary i Wiesława Trzajna
 3. sąsiadki Janiny Trzajna
 4. Jadwigi i Stefana Łatka
 5. Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej w Maszkowicach
 6. Lidii i Roberta Pióro z rodz.
 7. Personelu Oddz. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Nowym Sączu
 8. Personelu Oddz. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Nowym Sączu
 9. Personelu Oddz. Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Nowym Sączu
 10. rodziny Turków z Podegrodzia
 11. Wandy Łątka z rodz.
 12. Związku Podhalan O. Jazowsko
 13. Albiny Gancarczyk z rodz.
 14. Barbary i Józefa Potoniec
 15. rodziny Bytowskich
 16. od przyjaciół Lucyny i Stanisława
 17. od przyjaciół Lucyny i Stanisława
 18. Bożeny i Antoniego Podobińskich
 19. Marii i Stanisława Kozik z Brzyny
 20. wnuczki Iwony z rodz.
 21. Barbary i Witolda Owsianka z rodz.
 22. Krystyny Warzecha
 23. Stanisławy Warzecha
 24. Marii Noga z rodz.
 25. wnuczki Anny z rodz.
 26. syna Antoniego z rodz.
 27. wnuka Piotra
 28. wnuczki Marysi
 29. Stanisławy i Henryka Stawiarskich
 30. Filipa Plechta

         zostaną odprawione przez ks. Albina Żabę w Łodzi

od 9 listopada 2020 r.