SZPITAL TYMCZASOWY W TARNOWIE I APEL O POMOC CHORYM

W TARNOWIE POWSTANIE SZPITAL TYMCZASOWY

POSZUKIWANE CHĘTNE OSOBY DO PRACY

Źródło: www.kt24.pl
Źródło: www.kt24.pl

W Tarnowie w najbliższym czasie rozpocznie się budowa szpitala tymczasowego.

Zachęcamy do angażowania się w pracę w szpitalu tymczasowym w Tarnowie: lekarzy, lekarzy emerytów, lekarzy z prywatnych gabinetów, stomatologów, pielęgniarek, ratowników medycznych, opiekunów medycznych. Zatrudnieni otrzymają pełne wsparcie, zabezpieczenia sanitarne oraz wynagrodzenie zgodne z rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia.

Osoby zainteresowane pracą w szpitalu proszone są o kontakt: szpitaltymczasowy@lukasz.med.pl

Zwracamy się także z apelem do ozdrowieńców, czyli osób, które przeszły już COVID-19 i mogą oddać osocze. Prosimy zgłaszać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział w Tarnowie w szpitalu Specjalistycznym w Tarnowie, im. Edwarda Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów.

 

Wspierajmy naszą modlitwą wszystkich angażujących się w walkę z pandemią.

Niech dobry Bóg obdarza ich potrzebami łaskami, zdrowiem i siłami

a Maryja nasza Matka otacza swą opieką!