„Lux vera, quae illuminat omnem hominem”
„Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka”

(Ewangelia według św. Jana 1,9)

 

 

Umiłowani Parafianie!

Patrzmy na Gwiazdę Betlejemską –
niech nasze oczy nabiorą blasku,
niech pełne będą światła…

Podejdźmy bliżej do żłóbka Jezusa –
żeby ręce się ogrzały…
śpiewajmy kolędy, niech serca odtają,
stając się bardziej czułe…

Niech będzie w nas Nadzieja i Moc Pana,
który rodzi się z Miłości…

 

Łącząc się duchowo w dzień Bożego Narodzenia,
z białym opłatkiem w dłoni jako Wasi duszpasterze niesiemy z serca gorące życzenia! 

 

***

Niech Jezus Chrystus – Światłość świata, którego ofiarowuje nam Najświętsza Dziewica Maryja w te błogosławione dni, będzie najcenniejszym Darem otrzymanym od Boga…
On jest bowiem Siłą w słabości, Wolnością w dobie ograniczeń, Nadzieją w trudnościach a nade wszystko Miłością, która wszystko zwycięża!

***
„Niech Was Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech obdarzy pokojem!”

 

Życzy wspólnota kapłańska:

Ks. Proboszcz Mirosław Papier
Ks. Mateusz
Ks. Piotr
Ks. Kanonik Stanisław
Ks. Zbigniew