Rok 2021 został oficjalnie ogłoszony Rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego. Uchwałę w tej sprawie przyjął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 27 listopada 2020 roku.

 

W 2021 roku przypada 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego. Polacy oczekują również na beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, która w związku z panującą epidemią nie odbyła się w zaplanowanym terminie 7 czerwca i została przełożona na bardziej dogodny czas.

Inicjatorem uchwały o ustanowieniu Roku kard. Wyszyńskiego był Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kardynał Stefan Wyszyński był w latach 1960-1981 Wielkim Kanclerzem Akademii Teologii Katolickiej, przekształconej w 1999 roku w uniwersytet jego imienia.

Sejm RP podjął także uchwały ogłaszające rok 2021 m.in. Rokiem Konstytucji 3 Maja, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Stanisława Lema.

 

Czytaj więcej: https://episkopat.pl/rok-2021-ogloszony-rokiem-kard-stefana-wyszynskiego/