„ROŚNIEMY WRAZ Z PISMEM ŚWIĘTYM”

W kościele parafialnym w Jazowsku członkowie Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” prowadzą comiesięczną adorację połączoną z medytacją słowa Bożego. Ostatnie spotkanie z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie poprowadzili Państwo Andrzej i Grażyna Janikowie wraz z Panią Iwoną Borzęcką w miniony piątek. Konferencję opartą na rozważanym fragmencie słowa Bożego poprowadził opiekun wspólnoty ks. Piotr Bieś.

 

Cykliczna adoracja w Jazowsku to owoc wyjazdów na wspólnotowe Msze św. do Częstochowy i odbywa się co miesiąc, od października 2017 roku. Nasi parafianie: Państwo Grażyna i Andrzej Janikowie są koordynatorami wspólnoty na terenie diecezji tarnowskiej. Sami należą do ruchu od 14 lat. – Zachęciła nas do tego moja siostra, która należy do krakowskiej wspólnoty – mówi pani Grażyna. – Na pierwsze rekolekcje pojechaliśmy z okazji 10. rocznicy naszego ślubu. Chcieliśmy odświeżyć łączącą nas relację i tam doświadczyliśmy żywego Boga, który działa w tych, którzy otwierają się na Jego łaskę – opowiada małżeństwo.

 

Twierdzą, że dzięki wspólnocie odkryli przede wszystkim moc słowa Bożego. – Odkryliśmy bogactwo medytacji, szczególnie lectio divina. Codziennie w domu rozważamy Pismo Święte, modlimy się słowem Bożym. Widzimy, jak ono wpływa na nas, na nasze życie małżeńskie, rodzinne, na nasze relacje, jak rośniemy z Pismem Świętym – uważa pan Andrzej, choć owoców wylicza o wiele więcej.

 

– Widzimy, jak wiele problemów ludzie przeżywają w rodzinach. Jak chcąc budować relacje jedynie na własnych siłach, wypalają się z czasem. U nas ognisko rodzinne i świeżość relacji podsyca żywa modlitwa – zauważa.

 

Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre powstała w 2000 r. z połączenia Ruchu Światło-Życie i Odnowy w Duchu Świętym. – Ludzie, którzy byli u początku wspólnoty Mamre, wyszli po prostu z tych dwóch środowisk i stąd postanowili połączyć te aspekty. Początkowo skierowana była do rodzin, ale z latami ewoluowała – dziś do niej należą także osoby samotne, starsi i młodsi – tłumaczą Państwo Janikowie.

 

We Wspólnocie Przymierza Rodzin Mamre jest ok. 40 osób z diecezji tarnowskiej. W dużej mierze są to rodziny z różnych części diecezji, od Krościenka, przez Jazowsko, po Limanowszczyznę, Nowy Sącz, Ciężkowice i Bochnię. Okazja do spotkań całej wspólnoty zdarza się zwykle trzy razy do roku. W małych grupach na wspólnej modlitwie i rozważaniu Pisma Świętego rodziny gromadzą się dwa razy w miesiącu.

 

Artykuł i zdjęcia po adresem: https://tarnow.gosc.pl/doc/6687329.Jazowsko-Rosniemy-wraz-z-Pismem-Swietym 

 

Więcej na ten temat będzie można przeczytać w papierowej wersji styczniowego numeru „Gościa Niedzielnego”.