Niedziela Słowa Bożego to nowa inicjatywa. Ustanowił ją w 2019 roku Papież Franciszek. Było to konieczne, ponieważ katolicy wciąż zbyt rzadko zaglądają do Pisma Świętego.

Jeśli nie czytamy Pisma Świętego, to grozi nam, że sami wymyślimy sobie Jezusa na własny obraz i podobieństwo, i nie wnikniemy w tajemnicę Chrystusa. Dlatego trzeba nalegać na czytanie Pisma Świętego! Inaczej możemy wmawiać sobie, że w tekście jest coś, czego w rzeczywistości nie ma. W każdym razie jest czymś skandalicznym, że wielu chrześcijan nie przeczytało w całości Pisma Świętego, albo przynajmniej jednej Ewangelii, bo ma to zasadnicze znaczenie dla naszego życia w wierze. Z drugiej strony trzeba przyznać, że kiedy proponuje się wiernym kursy czy spotkania biblijne, ludzie przychodzą. Jest w nich pragnienie poznania Słowa Bożego. Potrzeba jednak wierności i wytrwałości w tym studium, bo Biblia jest długa, jest niczym biblioteka, aby temu sprostać potrzeba cierpliwości i czasu, nie wystarczy jeden wieczór.

CO MÓWI DZIŚ DO CIEBIE BÓG? LOSUJ CYTAT KLIKAJĄC W LINK PONIŻEJ:

http://twojabiblia.pl/?gclid=CIebrqOCvbwCFQrpwgodEhcAUg