Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Eugeniusz Majerski od:

 

 1. rodziny Majkrzaków z Łącka
 2. Firmy S.D. Budownictwo
 3. Marii i Leszka Kozieńskich
 4. kuzynki Karoliny z Brzyny
 5. Renaty i Adama Stolarskich
 6. znajomych wnuka Bartka
 7. Ireny i Michała Bieryt z rodziną z Gabonia
 8. Iwony i Stefana Tokarz
 9. Felicji Niemiec, Marii i Jana Madziar z dziećmi
 10. Antoniny i Piotra Duda z rodz.
 11. Józefa Niemca z rodz.
 12. Bogusławy Błaszczyk
 13. Stefana i Moniki Niemiec
 14. rodziny Szczurków
 15. Lucyny i Stanisława Kunickich z Gabonia
 16. brata Jana i Włodzimierza Majerskich z Krauszowa
 17. Katarzyny i Dariusza Ciągło z dziećmi
 18. Adama i Elżbiety Rams
 19. Marii i Henryka Janur z rodz.
 20. Julii Janur z rodz.
 21. Barbary Szczurek z rodz.
 22. Stanisława Janur
 23. Janiny i Józefa Golonki
 24. wnuka Rafała
 25. wnuka Kamila
 26. syna Wiesława
 27. syna Wiesława
 28. Danuty i Jana Niemiec z Limanowej
 29. rodziny Piwowarów
 30. rodziny Ptaszników

zostaną odprawione przez o. Marka Kordeckiego w Rzymie od 3 marca 2021 roku.