Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Zofia Jagieła od:

 1. koleżanek z Liceum Stanisławy i Anny
 2. Patrick Matyszkiewicz
 3. Dawida Pajora
 4. Łukasza Szewczyka
 5. Zbigniewa
 6. chrzestnej
 7. Bożeny i Henryka Tomasiak z rodz.
 8. Stanisławy Biel
 9. kuzynki Iwony ze Śląska z rodz.
 10. kuzyna Krzysztofa ze Śląska z rodz.
 11. brata Krzysztofa
 12. rodziców
 13. rodziny Czech ze Zbludzy
 14. Marka Królczyk z Ochotnicy z rodz.
 15. Bożeny i Mieczysława Kuziel
 16. Marii i Stanisława Jagieła
 17. Janiny Potoniec
 18. Jolanty i Józefa Potoniec z rodz.
 19. Grażyny i Ignacego Zielonka z dziećmi
 20. Kamila Lis
 21. Wiesławy i Krzysztofa Lis z rodz.
 22. Grażyny i Jana Wyrostek
 23. Kamila Wielosika
 24. Krystyny i Henryka Wielosik
 25. Agaty i Grzegorza Mika z rodz.
 26. Marty i Piotra Majewskich
 27. przyjaciół syna Krystiana
 28. przyjaciół syna Krystiana
 29. przyjaciół syna Krystiana
 30. przyjaciół syna Krystiana

  zostaną odprawione przez Ks. Roberta Biela w Poznaniu od  3 marca 2021 roku.