PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

  1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.
  2. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 15:00, a na zakończenie nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
  3. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Zachęcamy do pojęcia Duchowej Adopcji na Mszy św. o godz. 18:00.
  4. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w piątek po Mszy św. o godz. 6:30; 17:30 i 19:00.
  5. Za tydzień Niedziela Palmowa, rozpoczynająca uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia. Na wszystkich Mszach Świętych błogosławieństwo palm. Procesja z palmami na Mszy św. o godz. 11:00. Sładka w Niedzielę Palmową jest przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.
  6. Zachęcamy do korzystania z Sakramentu Pokuty przed Świętami Wielkanocnymi codziennie podczas Mszy Świętych.
  7. Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na tacę oraz indywidualne na utrzymanie naszej świątyni, remont i dzieła duszpasterskie.
  8. Przy bocznym ołtarzu została wystawiona skarbona na ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego. Bóg zapłać za każdą ofiarę!
  9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.
  10. Wszystkim solenizantom obecnego tygodnia składamy najlepsze życzenia obfitości Bożych łask i opieki Matki Bożej.