Dla wszystkich zainteresowanych, ponownie publikujemy materiały PDF, które mogą być pomocą w dobrym przeżywaniu obrzędów Wielkiego […]
Rozstrzygnięty został konkurs Województwa Małopolskiego „Ochrona zabytków Małopolski 2021”. 28 parafii Diecezji Tarnowskiej otrzymało dofinansowanie. Sejmik […]