Rozstrzygnięty został konkurs Województwa Małopolskiego „Ochrona zabytków Małopolski 2021”. 28 parafii Diecezji Tarnowskiej otrzymało dofinansowanie.

Sejmik Województwa Małopolskiego 29 marca rozdysponował 4 mln. złotych, które zarezerwował na wsparcie podmiotów w ich trosce o zabytki.

Do 15 grudnia 2020 roku złożono w Małopolsce 217 wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Kwota wnioskowanej dotacji wyniosła ponad 21,5 miliona złotych, a Sejmik do rozdysponowania miał 4 mln.

Ostatecznie Sejmik zdecydował się wesprzeć 94 zadania. Miło nam poinformować, iż największą kwotę dofinansowania spośród nich otrzymała nasza parafia, na kontynuację prac, odsłonięcie i zabezpieczenie nawarstwień malarskich wnętrza kościoła. O pracach w tym kościele pisano już wcześniej w Tarnowskim Gościu Niedzielnym: UKRYTA PERŁA BAROKU.