Obojętność wobec Pisma Świętego jest obojętnością wobec Chrystusa – mówi ks. dr hab. Piotr Łabuda, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Ks. Łabuda podkreśla, że lektura Pisma Świętego przygotowuje nas do lepszego przeżywania i rozumienia Mszy św. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich zachęca także do codziennego czytania Biblii w ciszy i skupieniu.

Nieznajomość czy obojętność wobec Pisma św. jest obojętnością wobec mądrości, wiary w Chrystusa, obojętnością co do mojego zbawienia. Najważniejsze to położyć Pismo Święte na stole, a nie wysoko na półce, bo tam będzie stało i płakało. Po prostu otworzyć Biblię, najlepiej na którejś z Ewangelii i rozpocząć od Dobrej Nowiny – dodaje ks. Piotr.

Metod czytania Pisma św. jest dużo. Opisali je alumni piątego roku tarnowskiego seminarium. Możesz znaleźć je tutaj: https://www.rdn.pl/religia/tydzien-biblijny-najwazniejsze-to-polozyc-pismo-sw-na-stole-a-nie-wysoko-na-polce-wideo