Nasza Maryjna parafia przeżywała 3 maja 2021 roku małą a zarazem niezwykłą uroczystość. Ks. Proboszcz Mirosław dokonał wczoraj poświęcenia nowej kapliczki dedykowanej Matce Bożej Niepokalanej, którą możemy spotkać wędrując w stronę Podkrzyzia. W uroczystości wzięli udział także księża wikariusze oraz zamieszkujące tam rodziny, młodzież i dzieci. Po tym obrzędzie, wszyscy wspólnie uczestniczyli w Nabożeństwie Majowym oraz śpiewie pieśni Maryjnych, którym towarzyszył wdzięczny dźwięk trąbek.

Budowniczym i wykonawcą urokliwej kapliczki z pięknym widokiem na Nowy Sącz, Rytro i inne górskie okolice jest Pan Tadeusz Madziar, jego syn Marcin, Pan Krzysztof Sopata i ich rodziny a także sąsiedzi, którzy swoimi ofiarami wsparli to dzieło.

Jak zaznaczył Pan Tadeusz, pomysł na wybudowanie kapliczki zrodził się z potrzeb duchowych i wielkiego kultu jakim ludzie naszej wspólnoty otaczają Matkę Bożą, szczególnie zaś w miesiącu maju czy październiku.

Dziękujemy rodzinie Madziarów i Sopatów oraz wszystkim mieszkańcom, sąsiadom za ten piękny i cenny dar! Możecie być pewni, że Niepokalane Serce Maryi obdarza was jeszcze większą miłością i troską! Wszystkich parafian w tym niezwykłym, majowym czasie zachęcamy do wędrowania w stronę nowej kapliczki! To bardzo dobra okazja, aby zdobyć trochę fizycznej „krzepy” oraz umocnić się na duchu w tych ograniczających nas czasach!