Drodzy Parafianie!
Z wielkim bólem i żalem informujemy, że dnia 4 maja 2021 roku w godzinach południowych, po walce z chorobą odeszła do wieczności Śp. Wanda Talarczyk, nasza parafianka, wieloletni nauczyciel i działacz społeczny, kobieta – anioł. Zawsze serdeczna, uśmiechnięta, pałająca wielką życzliwością wobec każdej spotkanej osoby, dobra jak chleb zwłaszcza dla swoich najbliższych, uczniów i ich rodziców.
Jako wspólnota parafialna pragniemy Dobremu i Miłosiernemu Bogu podziękować za dar jej życia oraz wszelką troskę o nasz kościół. Pani Wanda jako członek Rady Parafialnej troszczyła się o wiele spraw związanych z życiem naszej parafii. Jeszcze miesiąc temu zabiegała z gorliwością wystój Ciemnicy i Grobu Pańskiego, przychodziła do świątynii na modlitwę i aktywnie uczestniczyła w liturgii…
Mówi się, iż kiedy rodzi się dziecko, wszyscy się cieszą, lecz kiedy ktoś umiera, zmarły się cieszy a wszyscy płaczą. W duchu wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego dawcę życia wiecznego ufamy, że Pani Wanda cieszy się chwałą Nieba razem z Maryją Niepokalaną i wszystkimi Świętymi.
Pragniemy złożyć najszczersze wyrazy współczucia Drogiemu Mężowi, dzieciom Pani Wandy oraz najbliższej rodzinie! Zawierzamy Was opiece Maryi Wspomożycielki Wiernych i Kotwicy naszej nadziei prosząc o pokrzepienie i potrzebne siły w trudnych dla Was chwilach!
UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE ŚP. WANDY TALARCZYK ODBĘDĄ SIĘ W SOBOTĘ 8 MAJA 2021 ROKU O GODZINIE 13:00 W NASZEJ PARAFIALNEJ ŚWIĄTYNII, PO KTÓRYCH CIAŁO ZMARŁEJ SPOCZNIE NA MIEJSCOWYM CMENTARZU.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj jej wieczne spoczywanie!
Z wyrazami szacunku:
kapłani i wierni parafianie