Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
śp. Jan Kozik od:

 1. Mariana Krupy z rodziną z Gołkowic
 2. Heleny i Jana Rusnarczyk z Gołkowic z rodz.
 3. sąsiadów Haliny i Mariana Job z rodz.
 4. Rady Gminy Łącko
 5. bratanicy Anny z rodz.
 6. bratanicy Małgorzaty
 7. bratanka Józefa z rodz.
 8. brata Tomasza z rodz.
 9. Teresy i Zbigniewa Nowak z rodz.
 10. rodziny Kozików i Podobińskich
 11. Kazimiery i Romana Turek z Biegonic
 12. rodziny Jasiurkowskich ze Starego Sącza
 13. Magdaleny i Daniela Jasiurkowskich
 14. rodziny Iwan z Gabonia
 15. rodziny Kozików z Pultowskiego
 16. rodziny Podobińskich z Brzyny
 17. Józefa i Celestyny Kozik
 18. Franciszka Młynarczyka byłego wójta z Łącka
 19. Rozalii i Franciszka Majerskich
 20. rodziny Myjaków z Wojkowej
 21. sąsiadów Kozików
 22. Jana Świteckiego z rodz.
 23. Wójta i Pracowników Urzędu Gminy Łącko
 24. Marzeny i Alka Kunickich z Podegrodzia z rodz.
 25. bratanka Kazimierza z rodz.
 26. Anny i Adama Musiał z dziećmi z Muszyny
 27. Renaty Dąbrowskiej z rodz.
 28. Kazimiery Poparda z rodz.
 29. Mieczysława Sąsiada
 30. Marii i Piotra Dychała z Jazowska z rodz.

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 3 czerwca 2021 roku.