Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
śp. Marian Klimek od:

 1. Heleny Florian
 2. Haliny i Piotra Kozik z rodz.
 3. Andrzeja Sajdaka z Beatą
 4. brata Tadka z żoną ze Śląska
 5. brata Staszka z żoną
 6. Róży Stanisława Sajdaka
 7. brata Józka z żoną z Kobyla
 8. brata Władysława z żoną z Kałkowa
 9. Michała Sajdaka
 10. chrześnicy Władysławy z mężem z Tychów
 11. Weroniki i Janusza Popardy
 12. Anny i Leszka Gondków
 13. sąsiadki Anny ze Złockiego
 14. Wiesława Kołodzieja
 15. rodziny Liśkiewiczów ze Złockiego
 16. członków Koła Gospodyń Wiejskich ze Złockiego
 17. Surmów z Kadczy
 18. Kazimiery Poparda z rodz.
 19. Władysława Kuziel z rodziną ze Złockiego
 20. kuzyna Tadeusza Klimka z żoną Zofią z Żeleźnikowej Wielkiej
 21. Józefa i Józefy Sajdak z rodz.
 22. bratanicy Agnieszki Pych z mężem i dziećmi
 23. Pilarskich z Nowego Wiśnicza
 24. rodziny Florków i Ligasów
 25. Janusza Florka
 26. Janusza Florka
 27. Janusza Florka
 28. Czesławy i Stanisława Klimek z Obidzy
 29. Bogumiły i Zbigniewa Burghart
 30. Marii i Stefana Kuźla

zostaną odprawione przez o. Marka Kordeckiego w Rzymie
od 3 czerwca 2021 roku.