NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

  1. Za każdym razem, gdy Kościół sprawuje Ofiarę Eucharystyczną, wspomina wielkie dzieło zbawienia, którego Jezus dokonał przez śmierć i zmartwychwstanie. Pragniemy uwielbić Boga obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie za Jego miłość, która trwa od wieków i której doświadczamy w sakramentalnych znakach. Chcemy na nowo rozbudzać w swoich sercach pragnienie trwania w łasce uświęcającej, by nasze świadectwo, które dajemy światu, było czytelnym znakiem, że Bóg mieszka wśród swojego ludu, swojego Kościoła.
  2. Katolicka wiara wyraża się w szczególny sposób w czci dla Eucharystii, która jest jej źródłem i szczytem. Oprócz Mszy Świętej wyraża się ona także poprzez procesje. Do następnego czwartku będziemy uczestniczyć w tzw. oktawie Bożego Ciała. Procesja po wieczornej Mszy św., a w niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00.
  3. Z racji oktawy uroczystości udzielam w piątek dyspensy od pokarmów mięsnych na terenie naszej parafii.
  4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.