Drodzy Siostry i Bracia!

Pragniemy poinformować, iż decyzją Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża od dnia 1 września br. Kuria diecezjalna będzie czynna pod nowym adresem: ul. Piłsudskiego 6, 33-100 Tarnów (budynek Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, w którym mieści się już Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Sąd diecezjalny). Na wspomniany adres można kierować odtąd wszelkie sprawy. Poprzedni adres rzeczywisty i korespondencyjny Kurii (ul. Legionów 30) uznaje się za nie aktualny.