Organizacja MIVA Polska dziękuje naszej parafii za wsparcie finansowe na rzecz zakupu środków transportu dla polskich misjonarzy pracujących na różnych kontynentach świata. Dziękujemy Wam drodzy Parafianie za wsparcie tego ważnego dzieła! Niech dobry Bóg zamieni waszą hojność w prawdziwe bogactwo! 

Z wyrazami szacunku i modlitwą:
Wasi duszpasterze

 

Poniżej zamieszczamy dwa potwierdzenia: