Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Stanisław Ubik od:

 

 1. Pawła i Izabeli Opyd z dziećmi z Lubomierza
 2. Grzegorza i Anny Opyd z dziećmi z Krakowa
 3. Eugeniusza i Zofii Kaim z Lubomierza
 4. Krystyny i Leona Szlembarskich z dziećmi z USA
 5. Krystyny i Leona Szlembarskich z dziećmi z USA
 6. Krystyny i Leona Szlembarskich z dziećmi z USA
 7. Krystyny i Leona Szlembarskich z dziećmi z USA
 8. Krystyny i Leona Szlembarskich z dziećmi z USA
 9. Krystyny i Leona Szlembarskich z dziećmi z USA
 10. Bożeny i Józefa Łagorz z dziećmi z Lubomierza
 11. Stanisława i Marii Opyd z Lubomierza
 12. Leszka i Marii Kaim z rodziną z Lubomierza
 13. Tomasza Tokarczyka z rodziną
 14. Haliny i Marka Gargulów z rodziną
 15. Barbary i Lucjana Gadzinów z rodziną
 16. sąsiadów Dariusza i Agnieszki Cebula
 17. Henryka Majkrzaka
 18. Witolda Lorek z rodziną
 19. Marii Lorek z rodziną
 20. Kazimierza i Katarzyny Stec
 21. Marka Lorka z rodziną z Gostwicy
 22. rodziny Śledź, Jacenik i Wójcik z Gostwicy
 23. Aliny i Stanisława Ubik z rodziną
 24. sąsiadów Teresy i Wiesława Lizoń
 25. Anny i Mariana Kozieńskich z Łazów Brzyńskich
 26. Stanisława i Wiesławy Tomczyk z rodziną z Gostwicy
 27. sąsiada Mirosława z rodziną
 28. sąsiadów Grońskich
 29. Piotra Owsianki
 30. Józefa i Małgorzaty z Zarzecza

 

         zostaną odprawione przez O. Krzysztofa Mamalę w Rzymie
od 1 października 2021 roku.