Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Janina Podobińska od:

 

 1. Marii Kozik z rodziną
 2. Renaty i Stanisława Kozik z synem
 3. Renaty i Stanisława Kozik z synem
 4. Stanisławy Wnęk z rodziną
 5. bratanicy Jasi z Kłodzka z mężem i rodziną ze Świdnicy
 6. bratanicy Stasi z Kudowy – Zdroju z mężem
 7. bratowej Julii z Kłodzka z rodziną
 8. rodziny Rysiów z Nowego Sącza
 9. Iwony Pierzchały
 10. Janusza Kozika z rodziną
 11. chrześniaka Leszka z rodziną
 12. Bożeny i Antoniego Podobińskich z rodziną
 13. brata Staszka z żoną
 14. brata Staszka z żoną
 15. wnuczki Andżeliki
 16. syna Zbigniewa z rodziną
 17. Piotra Owsianki
 18. Janiny Hebdy
 19. Stanisławy i Tomasza Kozik z rodziną z Brzyny
 20. siostry Władzi z mężem i synami z Jastrzębia – Zdroju
 21. Kingi i Adama Łąckich z Koszar
 22. rodziny Tokarzów z Ptaszkowej
 23. Stanisławy i Mariana Kołodziej z rodziną
 24. Stanisławy i Mariana Kołodziej z rodziną
 25. sąsiadów Nowaków
 26. rodziny Nowaków z Nowego Sącza
 27. Zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Łącku
 28. Anny i Stefana Sajdak z rodziną
 29. brata Tomka z żoną Kazimierą Bieryt z Jastrzębia – Zdroju
 30. Andrzeja Bieryta z żoną i dziećmi z Jastrzębia – Zdroju

 

zostaną odprawione przez ks. Wojciecha Mulę w Lublinie (KUL)
od 1 listopada 2021 roku.