Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Antoni Potoniec od:

 1. Agaty i Grzegorza Mika z rodziną
 2. Stanisławy Majerskiej z rodziną
 3. Grażyny i Kazimierza Majkrzaków
 4. Ireny i Józefa Florian
 5. sąsiadów Ewy i Andrzeja Majerskich
 6. Marii i Józefa Janik
 7. Katarzyny i Sławomira Polakiewicz
 8. siostry Janiny Olchawa
 9. Wojciecha Gomółki
 10. Anny i Krzysztofa Owsianka
 11. Anny i Adriana Owsianka
 12. rodziny Chronowskich z Łęki
 13. Zofii i Tadeusza Podobińskich i Wandy Stec
 14. Kamila Basty
 15. Bernarda i Anny Bastów
 16. Zofii Cebula z rodziną z Kiczni
 17. Jana i Marii Dolańskich
 18. Marii i Tadeusza Dolańskich z rodziną
 19. rodziny Warzechów
 20. Barbary i Witolda Owsianka
 21. sąsiadów Kałuzińskich
 22. rodziny Szwarkowskich
 23. koleżanek i kolegów z Firmy PROSPONA
 24. koleżanek i kolegów z Firmy PROSPONA
 25. koleżanek i kolegów z Firmy PROSPONA
 26. koleżanek i kolegów z Firmy PROSPONA
 27. koleżanek i kolegów z Firmy PROSPONA
 28. koleżanek i kolegów z Firmy PROSPONA
 29. koleżanek i kolegów z Firmy PROSPONA
 30. koleżanek i kolegów z Firmy PROSPONA

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 1 stycznia 2022 roku.