Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Janina Basta od:

 1. Barbary Gromala z rodziną
 2. Sławomira Basty z rodziną
 3. Józefa Basty z rodziną
 4. Pawła i Anny Myjak z rodziną
 5. rodziny Platów i Szewczyków
 6. Marii Łazarz z Łącka
 7. Władysławy i Grzegorza Cebula z Łącka
 8. Marii i Mateusza Dora z Łącka
 9. Władysława Potoniec
 10. Zofii i Stanisława Florian z rodziną
 11. Anny i Karola Wojtas z rodziną
 12. pracowników firmy VIP SECURITY – SYSTEM
 13. pracowników firmy VIP SECURITY – SYSTEM
 14. pracowników firmy VIP SECURITY – SYSTEM
 15. pracowników firmy VIP SECURITY – SYSTEM
 16. kuzynki Marii Szczepaniak z rodziną
 17. kuzynki Marii Szczepaniak z rodziną
 18. rodziny Krukowskich z Łącka
 19. Agnieszki Fiut
 20. Jolanty i Piotra Cebula z rodziną
 21. dyrekcji, pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 22. dyrekcji, pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 23. dyrekcji, pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 24. dyrekcji, pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 25. Adama Zaremby z rodziną z Nowego Sącza
 26. Danuty i Józefa Piksa z rodziną
 27. Kingi i Karoliny Golonka
 28. Magdaleny i Jana Golonka
 29. Anny i Stanisława Golonka z rodziną
 30. Katarzyny i Kazimierza Biel z rodziną

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
od 2 maja 2022 roku.