Drodzy Parafianie! Za tydzień 15 maja 2022 roku na godz. 12:00 zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. Odpustowej w kaplicy w Brzynie ku czci Świętego Patrona Andrzeja Boboli. To okazja do dziękczynienia za Bożą Opiekę nad nami oraz okazja do ofiarowania Chrystusowi za wstawiennictwem św. Andrzeja naszych różnych spraw, tak aby nasze życie było radosne, dobre i pełne Bożej łaski. Niech św. Andrzej Bobola wstawia się za Kościołem, naszą Ojczyzną i parafią! Mszy świętej odpustowej będzie przewodniczył i słowo Boże wygłosi Ks. Sebastian Śmiałek, student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.