Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Piotr Wyrostek od:

 1. Maksymiliana Mirka z rodziną
 2. Agaty Mirek
 3. Krystyny Gazdy z rodziną
 4. Stanisławy Różańskiej z rodziną
 5. kuzynki Antoniny
 6. kuzyna Czesława z rodziną
 7. kuzynki Janiny z Marianem
 8. kuzynki Heleny z rodziną
 9. rodziny Kochanek z Brzyny
 10. Marzeny Kołodziej z rodziną
 11. Jurka Wyrostka z żoną
 12. Pawła Wyrostka z rodziną
 13. Andrzeja Wyrostka
 14. brata Antoniego z żoną
 15. Agaty Adamczyk
 16. Piotra i Marii Adamczyk z rodziną
 17. Zofii i Jana Pierzga z rodziną
 18. rodziny Banachów
 19. Mieczysława Jasiurkowskiego
 20. Ludwiki Klag z rodziną
 21. siostry Anieli
 22. siostry Weroniki z rodziną
 23. rodziny Kołodziejów
 24. kolegi Franciszka Majerskiego i Rozalii
 25. Józefa i Barbary Majerskich z Brzyny
 26. rodziny Nieciów z Brzyny
 27. rodziny Kuligów z Zarzecza
 28. Agaty Kulig z dziećmi: Sylwią i Kacprem
 29. rodziny Pustułków z Zarzecza
 30. rodziny Wyrostków z Kadczy

zostaną odprawione przez o. Marka Kordeckiego w Rzymie
od 1 czerwca 2022 roku.