Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Józef Kozieński od:

 1. Bożeny Dąbrowskiej z rodz.
 2. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 3. Pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 4. Marii Olszowskiej
 5. Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 6. Bożeny Hudzik
 7. Zespołu ds. Osobowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 8. Moniki Dziedziny
 9. Zespołu ds. kontroli i Analiz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 10. Pracowników Zespołu ds. Inwestycji Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 11. Dyrekcji i Pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 12. koleżanek i kolegów córki Janiny z Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 13. Biura Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 14. Bożeny i Krzysztofa Szymańskich
 15. Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 16. Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 17. Szczepaniaków zza Górki
 18. Danuty i Jana Biel z rodz.
 19. Jadwigi Warzecha – koleżanki córki
 20. kuzynki Rozalii Nowak z rodz.
 21. chrześniaka Jana Kozieńskiego
 22. Joanny i Katarzyny Bober
 23. Grażyny i Kazimierza Łatka
 24. Michaliny Bober
 25. Krzysztofa i Krystyny Sopata z rodz.
 26. Janiny Psonak i rodziny Madziar
 27. chrześniaka Stanisława Krawendy
 28. Józefy Krawenda
 29. sąsiadki Stanisławy Sopata
 30. Władysława Szczepaniaka z rodz. 

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
od 1 lipca 2022 roku.