Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Wanda Talarczyk od:

 1. Anny i Stanisława Prońskich z rodziną
 2. Stanisławy i Wojciecha Biel z rodziną
 3. Dyrekcji, Grona pedagogicznego, pracowników obsługi Przedszkola Samorządowego w Jazowsku
 4. Łucji Wierzyckiej z Zalesia
 5. Katarzyny Wierzyckiej z Zalesia
 6. koleżanek: Bożeny, Haliny, Iwony z danego SN
 7. Wiesławy i Mieczysława Warzecha z Kadczy
 8. Małgorzaty i Marcina Zbozień z Kadczy
 9. Anety Wierzyckiej z Zalesia
 10. Iwony i Kamila Piaskowych ze Słopnic
 11. Natalii i Arkadiusza Wierzyckich z Zalesia
 12. Józefy i Janusza Wierzyckich z Zalesia
 13. Władysławy Duda z Zalesia
 14. Dyrektora i Rady Pedagogicznej SP w Kiczni
 15. Danuty Potoniec z mężem i dziećmi
 16. Eweliny Olesiak z rodziną
 17. Joanny i Krzysztofa Duda z Łącka
 18. rodziny Matusiewiczów z Łącka
 19. Anny i Leszka Łatka z Gostwicy
 20. Katarzyny i Karola Fałowskich z dziećmi
 21. klasy IV B z rodzicami
 22. klasy VII B z rodzicami
 23. wychowawczyni klasy licealnej córki
 24. wychowawczyni klasy licealnej córki
 25. Tadeusza Zielonki z córkami
 26. Genowefy i Anieli Pyrdoł
 27. Małgorzaty Janeczek z mężem z Woli Kosnowej
 28. Kingi Szczepaniak z mężem z Woli Kosnowej
 29. Aliny Duda z Woli Kosnowej
 30. Leszka Warzechy z synem 

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 1 sierpnia 2022 roku.