Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Wojciech Gomółka od:

 1. Łukasza Wielosika z rodziną
 2. Teresy i Władysława Wielosik
 3. kuzynki Haliny z żoną
 4. kuzynki Joli Jagieło z rodziną
 5. kuzyna Staszka z rodziną
 6. Zbigniewa Wielosika z rodziną
 7. sąsiadów Janików
 8. kolegi Mateusza z rodziną
 9. Marii Kapuły
 10. Zofii i Wiesława Kurzeja
 11. Janiny Kozy
 12. Małgorzaty Gromali
 13. Barbary Stolarskiej
 14. Barbary i Witolda Owsianka z rodziną
 15. Krystyny Warzecha
 16. sąsiadów Beaty i Pawła Lasyk z rodziną
 17. sąsiadów Grażyny i Kazimierza Majkrzak
 18. Moniki i Józefa Majerskich z rodziną
 19. Stanisławy Majerskiej z dziećmi
 20. Anny i Adriana Owsianka
 21. Anny i Krzysztofa Owsianka
 22. Beaty i Lesława Potoniec
 23. sąsiadów Kałuzińskich
 24. rodziny Szwarkowskich
 25. Anety i Zbigniewa Kapłon
 26. kolegi z pracy Andrzeja
 27. kuzynki Haliny Nieć z rodziną
 28. Renaty i Pawła Owsianków
 29. Lucyny i Bronisława Majerskich
 30. kolegi Adama Potońca

zostaną odprawione przez o. Krzysztofa Mamalę w Rzymie
od 1 sierpnia 2022 roku.