Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Stanisław Proński od:

 1. siostry Janiny Górskiej z mężem
 2. Haliny i Mariana Michalik
 3. Joanny Tokarz z Ptaszkowej
 4. Marka Tokarza z Ptaszkowej
 5. rodziny Michalików z Ptaszkowej
 6. bratanka Pawła
 7. bratanka Tomasza z rodziną
 8. bratanicy Magdaleny z rodziną
 9. szwagierki Stanisławy z Ptaszkowej
 10. rodziny Kikliców i Jaworów
 11. rodziny Majerskich z Obidzy
 12. syna Jarosława z rodziną
 13. kolegi z pracy Janka Kotas
 14. kuzyna Franciszka z rodziną z Kadczy
 15. kuzynki Józefy Ciapała z rodziną ze Starego Sącza
 16. Józefa Gucwy z rodziną
 17. Alicji i Stanisława Owsianka z rodziną
 18. rodziny Ciszewskich
 19. Sylwii i Szymona Orzeł z rodziną
 20. Teresy i Zbigniewa Majerskich z rodziną
 21. Adriana Hilgera z rodziną
 22. Andrzeja i Grażyny z rodziną
 23. uczniów klasy 0 i II ze Szkoły Podstawowej w Szczereżu
 24. Marii i Adama Maciuszek
 25. grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Szczereżu
 26. Marcina Karcza z rodziną
 27. rodziny Słowików ze Starego Sącza
 28. pracowników z firmy gastronomicznej RAJ
 29. pracowników z firmy gastronomicznej RAJ
 30. pracowników z firmy gastronomicznej RAJ

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
od 1 września 2022 roku.