Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Wanda Talarczyk od:

 1. klasy VIII B z wychowawcą
 2. klasy VIII B z wychowawcą
 3. rodziny Józefowskich z Nowego Sącza
 4. przyjaciela rodziny Krzysztofa
 5. Barbary i Józefa Tokarzów
 6. Janiny i Ignacego Drabik z Łącka
 7. Marioli i Marka Drabik z Łącka
 8. Małgorzaty i Stanisława Łatków
 9. Małgorzaty i Michała Bober z rodziną
 10. Eweliny i Sławomira Gańko
 11. Bogusi i Krzysztofa Morawskich
 12. Bogusi i Krzysztofa Morawskich
 13. wujka Antka Kwita
 14. Joanny Majki i Andrzeja z Zarzecza
 15. Elżbiety i Macieja Wierzchowiec i Zbigniewa Żdżarskiego
 16. Elżbiety i Macieja Wierzchowiec i Zbigniewa Żdżarskiego
 17. Zofii i Józefa Ciesielków
 18. emerytowanych nauczycieli SP w Jazowsku
 19. Rady Rodziców SP w Jazowsku
 20. Doroty Kądziołki z mężem i dziećmi ze Starego Sącza
 21. Bronisławy Bielak z rodziną ze Starego Sącza
 22. Agnieszki i Marioli – koleżanek syna Rafała
 23. Leokadii Korony z rodziną i Marii Dominik
 24. Wiesławy i Krzysztofa Lisów z rodziną
 25. Marii i Józefa Gawlak z Barcic
 26. Krystyny i Mariana Plata z Obidzy
 27. Teresy i Andrzeja Ligas z rodziną
 28. Marceliny i Tomasza Zasadny z Olszanki
 29. Barbary i Henryka Mróz
 30. Jadwigi i Janusza Mamalów z rodziną

zostaną odprawione przez Ks. Roberta Biela w Poznaniu
od 1 listopada 2022 roku.