Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Stanisław Podobiński od:

 1. Kuzynki Justyny z mężem Arturem z Jastrzębia – Zdroju
 2. Rodziny Stawiarskich z Jastrzębia – Zdroju
 3. Teresy i Romana Pajor
 4. Rodziny Kozików i Popardów z Brzyny
 5. Leszka i Krystyny Kozik z dziećmi
 6. Bożeny i Antoniego Podobińskich
 7. Danuty i Janusza Kozik
 8. Wujka Staszka z żoną
 9. Andrzeja i Barbary Sopata
 10. Rodziny Sułek z Nowego Wiśnicza
 11. Rodziny Krzywdów z Małego Wiśnicza
 12. Rodziny Łatków z Jastrzębia – Zdroju
 13. Józefy i Tadeusza Karabin
 14. Ewy i Witolda Papież
 15. Janiny i Adama Konstanty
 16. Rodziny Bochenków z Nowego Sącza
 17. Rodziny Owsianków z Nowego Sącza
 18. Andrzeja i Bogusi Wojtas
 19. Eweliny i Piotra Jawor z rodziną
 20. Dariusza Bieryta
 21. Dariusza Bieryta
 22. Marii Bieryt
 23. Rodziny Kozików z Jaworzna
 24. Rodziny Kozików z Jaworzna
 25. Bernadetty i Adama Jasiurkowskich
 26. Zofii i Józefa Kozik
 27. Agnieszki i Mieczysława Majerskich
 28. Rozalii i Franciszka Majerskich
 29. Rodziny Sajdaków z Brzyny
 30. Andrzeja, Grażyny i Haliny Nowaków

zostaną odprawione przez Księży w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ścinawie od 1 grudnia 2022 roku.