Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Zenobia Mordarska od:

 1. Felicji Niemiec oraz Marii i Janusza Madziar
 2. Alicji i Tadeusza Bulandów z synami
 3. Firmy SOPATA z Obidzy
 4. Jadwigi i Stefana Łatków z rodziną
 5. Rodziny Szwarkowskich
 6. Koleżanek z pracy synowej
 7. Jolanty i Józefa Potoniec
 8. Sąsiadów Jana i Heleny Majerskich
 9. Sąsiadów Krystyny Majerskiej
 10. Pawła i Wiesławy Łatków ze Starego Sącza
 11. Stanisława i Małgorzaty Łatków
 12. Janiny i Stanisława Król z Wysokiego
 13. Rodziny Łatków z Nowego Sącza
 14. Sąsiadów Baziaków
 15. Koleżanek Ewy pielęgniarek środowiskowych
 16. Anny i Marcina Tomasiak
 17. Anny i Marcina Pawlik
 18. Władysława i Teresy Wielosik
 19. Danuty i Zbigniewa Król z rodziną z Brzeznej
 20. Barbary i Jana Majerskich z rodziną
 21. Haliny i Stanisława Niemiec
 22. Rodziny Podobińskich z Kadczy
 23. Marii i Józefa Mastalerz
 24. Barbary i Janusza Górków z Jazowska
 25. Michała Serafina z rodziną
 26. Ewy i Piotra Walkowskich z rodziną
 27. Krystyny i Michała Walkowskich z rodziną
 28. Marii i Adam Sułkowskich ze Starego Sącza
 29. Rodziny Michalików ze Starego Sącza
 30. Rodziny Łagorz z Rąbkowej

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 1 grudnia 2022 roku.