WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2022/2023 – godz. 645 (część 1)

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli:

Jarosław Katarzyna Tadeusz Papier, Honorata Franciszek Golonka, Jan Emilia Czerneccy, Zofia Roman Samel, Stanisław Piekielniak, Wojciech Felicja Bieś, Zofia Bronisław Młynarczyk, Józef Odziomek, Ks. Józef Joniec, Paweł Helena Józef Maria Owsianka, Stanisława Franciszek Gryziec, Zenobia Jan Mordarscy, Jan Owsianka, Salomea Tomasz Majkrzak, Józef Józefa Pietruszka, Elżbieta Benedykt Stanisław Sajdak, Daniela Sajdak, Czesław Maśko, Julian Maria Poparda, Karolina Wojciech Wnęk, Janina Józef Krzeszowscy, Maria Jan Dąbrowscy, Grażyna Zięba, Zenobia Zbigniew Wnęk, Stanisław Czarnecki, Cecylia Jerzy Gilewiczowie, Sławomir Owsianka, Antoni Łazarz, Maria Wincenty Matusiewicz, Julia Filip Podobińscy, Jan Antonina Kałuzińscy, Karol Dąbrowski, Krystyna Kałuzińska, Mirosław Olszak, Antoni Władysława Potoniec, Jan Zenobia Mordarscy, Stanisława Bronisław Jerzy Szczypta, Józefa Jan Koza, Stefan Stolarski, Emilia Katarzyna Pierzchała, Stanisław Fijołek, Mieczysław Pierzchała, Jan Maciuszek, Łukasz Julia Stanisława Maria Władysława Antoni Włodzimierz Krzysztof Turek, Franciszek Kunegunda Michał Stanisław Rams, Jan Maria Kuniccy, Tadeusz Ciągło, Stanisław Stępniewski, Irena Józef Miśkiewicz, Salomea Michalina Rozalia Aniela Feliks Jan Stec, Franciszka Alojzy Kozieński, Waleria Wojciech Warzecha, Roman Noga, Jan Owsianka, Anastazja Józef Stanisz, Katarzyna Feliks Biel, Irena Stanisław Pomietło, Felicja Czesław Stawiarscy, Janina Józef Krupa, Michał Jasiurkowski, Stefan Sukiennik, Franciszek Maria Stanisław Jamka, Szymon Katarzyna Rzepiel, Stanisława Kiklica, Katarzyna Czesław Łabuda, Elżbieta Roman Tomasz Kiklica, Stanisław Kiklica, Jan Jawor, Stefan Niemiec, Władysław Lizoń, Eugeniusz Jakub Franciszek Karolina Majerscy, Maria Franciszek Niemiec, Maria Wincenty Biel, Alina Klimczak, Irena Józef Lizoń, Andrzej Lis, Stanisława Jan Józef Owsianka, Rafał Chronowski, Kazimierz Stanisław Kiklica, Józef Julia Władysław Chronowski, Jakub Julia Jan Rozalia Aniela Wiktoria Wojciech Józef Biel, Michał Apolonia Sopata, Franciszka Józef Stefan Podobińscy, Adela Julian Nina Stanisław Andrzej Siedlarz, Weronika Franciszka Wojciech Poparda, Aniela Jan Szafraniec, Rozalia Maria Stanisław Mastalerz, Teresa Tomasz Klimek, Paulina Jan Tokarz, Beatka Owsianka, Dominika Warzecha, Zofia Prońska, Adam Owsianka, Jan Krystyna Krawęda, Józef i Maria Majerska, Maria Michał Marcin Wielowscy, Julia Tadeusz Kazimierz Maria Słowik, Salomea Tadeusz Banach, Czesław Mika, Czesław Banach, Anna Józef Hebda, Stanisław Genowefa Józef Warzecha, Korneliusz Sotoła, Władysław Helena Stanisław Józef Kinga Faron, Julia Jan Michał Rozalia Kazimierz Sawina, Jakub Katarzyna Zaremba, Bolesław Julia Latasiewicz, Jan Hebda, Elżbieta Józef i syn Józef Bober, Stanisław Stec, Dominik Pomietło, Stanisława Wyrotek, Anna Andrzej Tomasiak, Katarzyna Maciej Teofil Wyrostek, Czesław Zygmunt Gaborek, Józef Łataka, Stanisława Władysław Bogusław Jan Lizoń, Wojciech Julia Madziar, Józefa Wierzbicka, Medard Katarzyna Wyrostek, Piotr Weronika Tomasiak, Wincenty Maria Klimek, Józef Katarzyna Julia Franciszek Franciszka Weronika Lizoń, Emil Józefa Kazimierz Stanisław Maśko, Katarzyna Czajka, Stanisława Wincenty Gucwa, Maria Antonii Jawor, Apolonia Michał Sopata, Janina Stanisław Potoniec, Tadeusz Kukuczka, Andrzej Kacprowski, Helena Mikołaj Maśko, Agnieszka Antoni Biel, Janina Józef Marian Słowik, Jan Walkowski, Helena Józef Kołodziej, Apolonia Józef Koza, Tadeusz Bieryt, Katarzyna Tomasz Józef Bolesław Stanisława Sajdak, Wiktoria Jakub Piotr Władysław Maria Surma, Katarzyna Stanisław Dziedzic, Rafał Obrzud, Andrzej Wyrostek, Stanisława Antonina Duszyńska, Jan Janina Maria Klimczak, Stanisława Grześ, siostra Felicja Skrzypczyńska, Józef Mamala, Stanisław Wyrostek, Antoni Rozalia Kołodziej, Kunegunda Paweł Wyrostek, Józef Majerski, Leonia Tadeusz Kołodziej, Stanisław Szkaradek, Józef Podobiński, Anna Aleksander Bugański, Józef Pomietło, Maria Warzecha, Janina Józef Krupa, Piotr Jakub Łucja Waligóra, Michalina Józef Stawiarscy, Anastazja Jan Mirek, Anna Kiziniewicz, Helena Świebocka, Leonarda i Jan Elżbieta Franciszek Łatka, Rozalia Wojciech Marian Biel, Stefan Korona, Łucja Leon Stefan Dominik, Rozalia Warzecha, Bronisław Klimek, Michał Król, Wiktoria Stanisław Babik, Janina Rogoda, Edward Kiecka, Helena Józef syn Stanisław Król, zm. z rodz. Królów i Pierzchałów, Apolonia Józef Mieczysław Pietruszka, Maria Tomasz Zabrzeski, Elżbieta Andrzej Żabówka, Katarzyna Piotr Zaręba, Maria Franciszek Kurzeja, Józef Zaręba, Zofia Stanisław Serafin, Kazimierz Słowik, Władysław Michalak, Katarzyna Piotr Zaręba, Katarzyna Jan Michalak, Helena Tadeusz Zielonka, Barbara Zygmunt Wojciech Stolarski, Karolina Michał Jan Madziar, Aniela Jan Piszczek, Stanisława Franciszek Franciszek Pogwizd, Stanisława Jan Wilk, Stefan Majerski, Antoni Józef Rozalia Kudłacz, Jan Motawa, Stefania Wawrzyniec Duszyński, Antonina Antoni Kurzeja, Józef Kapuła, Rozalia Niemiec, Rozalia Piotr Kałuziński, Weronika Jan Koterla, Eleonora Majerska, Józef Koterla, Stefan Majerski, Stefania Żelasko, Jan Bronisława Karolina Pomietło, Helena Tomasz Gromala, Rozalia Dionizy Kurzeja i zmarli z ich rodzin, Józef Władysława Tadeusz Piksa, Stanisław Madziar, Franciszek Celusta, Karol Dutka, Jan Pietruszka, Bronisław Trzajna, Julia Świechowska, Janina i Józef Majerscy, Stefan Anna Jan Owsianka, Mieczysław Zofia Jagieło, Tadeusz Stefania Bugajski, Zbigniew Rozalia Franciszek Poparda, Józefa Klag, Franciszka Kozieńska, Antonina Stanisław Jan Władysław Fiut, Łukasz Kołodziej, Andrzej Surma, Maria Franciszek Kurzeja, Joanna Franciszek Janusz Kazimierz Józef Stawiarscy, Janina Edward Łatka, Janina Wojciech Kołodziej, Agnieszka Szymon Stanisław Stec, Jan Hebda, Rozalia Stanisław Wardęga, Elżbieta Józef i syn Józef Bober, Ignacy Dominik Pomietło, Leontyna Aleksandra Jan Leszek Edward Gancarczyk, Władysława Antoni Potoniec, Paulina Wojciech Pierzchała, Maria Jakub Stanisław Józef Zofia Pierzchała, Maria Stanisław i syn Władysław Owsianka, Aniela Wojciech Franciszek Krystyna Józef Zofia Majerscy, Ks. Jan Majerski, Rozalia Antoni Grońscy, Antonina Maria Jan Stefan Janina Basta, Rozalia Władysław Tokarczyk, Maria Stanisław Sopata, Maria Jan Sopata, Maria Franciszek Jamka, Felicja Karol Jakubczyk, Anna Marian Jabłońscy, Stefan Stolarski, Maria Michał i córka Michalina Jakubczyk, Janina Jan Krupa, Antoni Anna Tomasz Józef Teresa Wojciech Gomółka, Maria i Andrzej Psonak, Józef Sajdak, Stanisława Biel, Józef Psoank, Dariusz Stanisława Antoni Ciesielka, Wiktoria Ludwik Szewczyk, Ludwik Zofia Plata, Michał Aniela Wielosik, Maria Stanisław Zofia Klag, Michał Potoniec, Józef Kapuła, Katarzyna Julian Bronisław Józef Matyjaszek, Tadeusz Anna Wojciech Bieryt, Helena Józef Kołodziej, Adam Słowik, Antoni Ludwika Biel, Tadeusz Piotr Stec, Teofila Andrzej Słowik, Leona Józef Podobiński, Marian Stanisława Basta, Adam Henryka Kmiecik, Mikołaj Aniela Jan Niemiec, Julia Moczańska, Julia Mieczysław Stefan Klimek, Józef Tadeusz Poparda, Andrzej Jan Polakiewicz, Henryk Tomasz Tadeusz Lizoń, Helena Wojciech Zofia Maria Stanisław Łatka, Jan Stawiarski, Agata Aleksander Owsianka i synowie Jan i Antoni, Maria Lesław Wyszyński, Stefania Józef Matyaszek, Katarzyna Paweł Franciszek Piotr Aniela Kunegunda Wyrostek, Katarzyna Kazimierz Maria Adamek, Krystyna Krawczyk.

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2022/2023 – godz. 645 (część 2)

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli:

Wiktoria Józef Skawińscy, Maria Tomasz Mieczysław Kozik, Helena Majerska, Maria Franciszek Józef Ślaz, Zenobia Jan Mordarski, Stanisław Jadwiga Kurzeja, Szymon Kunegunda Tomasiak, Karol Biel, Anna Ignacy Warzecha, Stefania Wojciech Hejmej, Stanisław Nowak, Maria Michał Biel, Rozalia Bronisława Kunegunda Klag, Maria Feliks Nowak i zm. z rodz., Antoni Maria Mieczysław Kozik, Maria Franciszek Czesław Klag, Jan Bronisława Babuśka, Maria Gromala, Stanisława Marian Biel, Stanisław Proński, Teresa Paulina Majerska, Wojciech Kazimierz Fudala, Jan Plata, Wiktoria Zofia Maria Jakub Piotr Władysław Surma, Katarzyna Stanisław Dziedzic, Helena Honorata Kazimierz Piątek, Halina Rusek, Amalia Jan Krzak, Antoni Kozyra, Władysław Biel, Józefa Franciszek Florek, Helena Józef Wincenty Kołodziej, Maria Andrzej Krzysztof Józef Helena Ludwik Dychała, Stanisław Psonak, Apolonia Józef Koza, Łucja Leon Stefan Dominik, Rozalia Warzecha, Stefan Korona, Jan Władysława Bieniek, Wincenty Aniela Psonak, Józef Maria Patryk Zembura, Edward Rolka, Józef Bieniek, Waleria Antoni Józef Majerscy, Kunegunda Paweł Wyrostek, Anastazja Józef Stanisz, Józef Sajdak, Jan Maria Bandyk, Alfred Pierzchała, Jerzy Barbara Jan Pietruszka, Franciszek Czelusta, Jan Katarzyna Jop, Antoni Stanisława Stec, Wojciech Sekuła, Marcin Drużkowski, Roman Łucja Józef Maria Owsiank, Teresa Katarzyna Janina Franciszek Ludwik Kazimierz Wincenty Psonak, Maria Frik, Maria Klag, Julia Stanisław Kazimierz Psonak, Helena Mordal, Janina Katarzyna Władysław Mciuszek, Stefan Majerski, Jan Madziar, Stefan Anna Jan Owsianka, Piotr Antonina Zasadny, Rozalia Piotr Gonciarz, Rozalia Michał Józef Klimeccy, Marian Nowak, Maria Ludwik Maśko, Władysław Wnęk, Stefania Władysław Migda, Rozalia Piotr Franciszek Józef Wojciech Jan Maria Michał Maśko, Ludwik Polakiewicz, Katarzyna Janina Władysław Stefan Józef Joanna Wojciech Maciuszek, Julia Kazimierz Stanisław Psonak, Helena Mordal, Józef Stanisław Maria Józef Łopatka, Katarzyna Zbigniew Dębowszczyk, Monika Wawrzyniec Eugeniusz Tobiasz, Julia Bolesław Latasiewicz, Włodzimierz Kurzeja, Władysław Julia Stanisław Maria Andrzej Biel, Teresa Bronisław Bieda, Krystyna Eugeniusz Jasiński, Maria Gurgul, Zofia Jasińska, Stanisław Radzik, i zm., z rodz. Biedów i Jasińskich, Józefa Ludwik Majerski, Antonina Józef Mróz, Józefa Tomasz Łatka, Tomasz Henryk Tadeusz Katarzyna Michał Lizoń, Michał Rozalia Klimek, Franciszek Teresa Majerscy, Michalina Józef Stawiarscy, Rozalia Piotr Gromala, Józef Tomasiak, Weronika Wojciech Myjak, Anna Tokarz, Weronika Władysław Zygadło, Rozalia Jan Mrówka, Ks. Władysław Mrówka, Waleria Stanisław Basta, Anna Karol Owsianka, Stefania Antoni Bieryt, Henryk Jasiński, Grzegorz Warzecha, Krzysztof Dudzik, Stefania Łatka, Jadwiga Franciszek Józef Stanisław Kozieńscy, Józefa Wojciech Antoni Szczepan Trzepak, Stanisław Sopata, Maria Wojciech Rams, Józefa Stanisław Cycoń, Katarzyna Piotr Józef  Ubik, Mieczysław Łacny, Julia Kozik, Zofia Owsianka, Rozalia Franciszek Stefan Ptaszek, Emilia Rudolf Trzajna, Maria Julia Paweł Bieryt, Leonia Józef Podobińscy, Stefania Michał Warzecha, Władysław Piotr Władysława Prońscy, Adam Stanisław Jan Bernatka Owsianka, Teodor Roman Grund, Maria Henryk Katarzyna Piotr Jurkowski, Apolonia Józef Mieczysław Pietruszka, Ela Andrzej Żabówka, Jan Rozalia Sopata, Piotr Genowefa Kołodziej, Antoni Waleria Julia Józef Warzecha, Anna Szczepaniak, Władysław Warzecha, Władysław Wanda Lizoń, Zofia Ludwik Warzecha, Agnieszka Jan Władysława Kozik, Antoni Klimek i zm. synowie, Franciszek Gazda, Karol Maria Potoniec i zm. synowie, Rozalia Bożek, Stanisław Floryan, Wincenty Stefania Kołodziej, Władysława Józef Piksa, Wojciech Rozalia Lizoń, Władysław Franciszka Bober, Wanda Lucyna Władysław Janeczek, Kazimierz Józefa Arendarczyk, Stanisław Helena Koziccy, Zdzisław Rozalia Robert Dydyńscy, Katarzyna Antoni Franciszek Bober, Stefania Michał Grabscy, Maria Józef Bugajscy, Piotr Władysława Tadeusz Kołodziej, Alfred Filip Grońscy, Stefania Groń, Bronisława Maciej Łatka, Józef Janina Podobińscy, Kazimiera Alojzy Bieryt, Stanisława Walenty Tokarczyk, Jan Helena Słowik, Julia Obrzud, Maria Kazimierz Piksa oraz dzieci, Stefania Stanisław Zofia Malinowscy, Katarzyna Antoni Franciszek Bober, Józef Michalina Stawiarski, Fabian Sopata, Stefan Tuczyński, Jan Sopata, Piotr Waligóra, Józef Sopata, Józef Apolonia Pietruszka, Tomasz Maria Zabrzeski, Mieczysław Pietruszka, Elżbieta Żabówka, Stefan Gucwa, Tomasz Paulina Owsianka, i ich dzieci, Maria Wojciech Janiszewscy, Stanisław Stanisz, Zbigniew Aniela Antoni Hebda, Józef Faron, Jan Madziar, Janina Władysław Kurzeja, Julia Wincenty Sajdak, Tadeusz Antonina Wielosik, Karolina Kurzeja, Antoni Łatka, Maria Kunegunda Jan Kiklica, Agata Jan Łatka, Zofia Jan Zagórowscy, Anna Józef Kałuzińscy, Maria Wilk, Karolina Pomietło, Władysław Stanisława Słaby i dzieci Władysława Maria Agata Jacek, Stanisław Gomółka, Józefa Stanisław Justyna Stanisław Duda, Józef Antonina Karol Niemiec, Waleria Antoni Zgrzeblak, Karolina Michał Jan Madziar, Elżbieta Turek, Agnieszka Zofia Majkrzak, Ks. Władysław Mrówka, Maria Wincenty Matusiewicz, Julia Filip Podobińscy, Antoni Łazarz, Eugeniusz Kazimierz kroczek, Stefania Jan Majerski, Maria Lorek, Józefa Antoni Golonka, Katarzyna Michał Rysiewicz, Franciszka Michał Józef Marian Józefowicz, Pelagia Michał Zenon Karolczyk, Szczepan Cecylia Tadeusz Lenarscy, Mariusz Biernat, Sławomir Polaczyk, Jacek Wawrzyniak, Maria Szabla, Stanisława Jakub Andrzej Karabin, Zofia Józef Kozieńscy, Władysław Myjak, Julia Michał Obrzud, Anto0ni Janeczek, Janina Bogdan Keller, Kazimiera Renata Kaliszewska, Kazimierz Matysiewicz, Szczepan Słowik, Franciszka Szymon Władysław Andrzej Józefa Karolina Jan Piotr Szczepan Aniela Anna Jan Anna Antoni Kozik, Helena Bednarz, Katarzyna Maria Honorata Marysia Ania Maciej Wyrostek, Agata Klimek, Jan Anna Węglarz, Jan Anna Guszkiewicz, Kunegunda Arendarczyk, Stanisław Węglarz, Małgorzata Maria Hieronim Antoni Gałysa, Elżbieta Antonina Michał Gniadek, Aniela Izydor Marian Kazimierz Matysiewicz, Stanisława Miś, Wicenty Wojciech Oliver Kozieńscy, Adam Stanisław Jan Bernatka Owsianka, Maria Stanisław siostra Waleria Sajdak, Wojciech Regina Czesław Władysław Antoni Jan Agnieszka Owsianka, Jan Rozalia Pustułka, Władysław Zofia Proński, Zofia Maciuszek, Stanisław Zofia Potoniec, Stanisław Wojtarowicz, Rozalia Grońska, i zmarli z rodziny Sajdaków i Jobów, Eleonora Sopata, Weronika Domoń, Rozalia Michał Józef Wielowski, Władysława Jan Ciuła, Rozalia Zdzisław Robert Janina Dydyński, Zofia Leon Gucwa, Franciszka Władysław Bober, Lucyna Postrożny, Wanda Dąbrowska, Helena Michał Stanisław Hajduk, Wojciech Elżbieta Wyrostek, Antoni Biel, Stanisława Marian Biel, Kunegunda Piotr Majerscy, Franciszek Paulina Gonciarz, Jan Kunegunda Alojzy Stanisława Stanisław Maria Stec, Ryszard Wojciech Krawęda, Jan Helena Stefan Bieryt, Anna Tomasz Antoni Teresa Józef Wojciech Gomółka, Julia Józef Gromala, Anna Franciszek Stec, Jan Pichniarczyk, Ryszard Łojas, Franciszka Walenty Biel, Antonina Piotr Zasadny, Helena Michał Kłodziej, Krystyna Tadeusz Krężel, Wiktoria Potoniec, Józefa Wojciech Mróz, Zofia Aleksander Kozieński, Maria Lizoń, Władysław Warzecha, ks. Antoni Biel, Michalina Stec, Aleksandra Gancarczyk, Feliks Stec, Zbigniew Poparda.

 

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2022/2023 – godz. 1040 (część 1)

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli:

Dariusz Ciesielka, Zofia Antoni Wojnarowscy, Maria Piotr Biel, Maria Józef Majerscy, Władysława Andrzej Sawina, Ks. Krzysztof Stachowski, Maria Wolak, Aniela Kiklica, Katarzyna Walenty Sajdak, Aniela Piotr Kiklica, Stefania Wincenty Kołodziej, Paulina Stanisław Jurek, Rozalia Lizoń, Maciej Julia Groń, Stanisław Groń, Ludwik Anna Sołtys, Ludwik Sołtys, Józef Kunegunda Lizoń, Jan Lizoń, Zbigniew Wójs, Franciszek Stanisława Sajdak, Stanisław Genowefa Józef Warzecha, Edward Olszowski, Stanisław Ludwin, Władysław Bielak, Alojzy Ignacy Pomietło, Julian Franciszek Józef Kita, Antoni Rzepiel, Maria Stanisław Szmidt, Teresa Józef Wielosik, Julia Stanisław Dominik, Leona Stanisław Olszowscy, Antonina Jan Klimek córka Maria Maria Eugeniusz Kozieńscy synowie: Stanisław Zdzisław, Julia Majerska, Helena Walenty Stefan Skrzekut, Marianna Stanisław Ewaryst Szopińscy, Józefa Bodziony, Stefania Kardaszewicz, Teresa Łabuda, Wojciech Hebda, Stanisław Szelec, Małgorzata Śledź, Krystyna Hebda, Piotr Mróz, Maria Henryk Jurkowscy, Janina Piotr Salwiczek, Rozalia Józef Zielińscy, Kunegunda Basta, Jan Szczepaniak, Genowefa Michał Pyrdoł, Michał Maria Marcin Wielowscy, Henryk Jodłowski, Zenobia Jan Mordarscy, Salomea Tomasz Majkrzak, Paulina Mesjasz, Eugeniusz Karolina Franciszek Majerscy i zmarli z rodziny, Rozalia Wiesława Wincenty Wielosik, Weronika Poparda, Franciszka Wojciech Poparda, Teresa Tomasz Klimek, Aniela Jan Szafraniec, Rozalia Maria Stanisław Szafraniec, Józef Władysław Jan Grońscy, Wiktoria Władysław Marian Gałysa, Stanisława Papenfus, Stefania Stec, Zofia Wielosik syn Krzysztof, Franciszek Maria Stanisław Antoni Tomasz Stefan Jan Rozalia Niemiec, Bronisław Majkrzak, Rozalia Tokarz, Anna Jan Kozik, Bronisława Jan Zaremba, Adam Kapłon, Anna Wojciech Tokarz, Mateusz Jochymek, Stanisław Skoczeń, Janusz Pyrdoł, Aniela Tadeusz Pyrdoł, Apolonia Gawlak, Bronisław Julia Filip Podobińscy, Kazimiera Bolesław Antonina Andrzej Majerscy, Maria Wincenty Matusiewicz, Antoni Łazarz, Honorata Walenty Baziak, Rozalia Łatka, Władysław Łatka, Katarzyna Piotr Józef Jan Tadeusz Zaremba, Helena Jan Majerscy, Maria Antoni Wielowscy, Julia Łukasz Władysław Antoni Stanisława Turek, Władysław Michalik, Kazimiera Mrówka, Maria Turek, Michał Łatka, Roman Mróz, Helena Majerska, Jan Majerski, Stanisław Konieczny, Weronika Hebda, Andrzej Weronika Babik, Michał Karolina Kołodziej, Maciej Stefania Łatka, Jan Deptuła, Józef Teresa Krauze, Jan Genowefa Deptuła, Leonia Tadeusz Kołodziej, Wiktoria Piotr Potoniec, Weronika Ludwik syn Ryszard Domoń, Zofia Władysław Popardowscy, Walenty Franciszka Wysopal, Iwona Dominika Henryk Warzecha, Władysław Bronisława Madziar, Piotr Anna Władysław Psonak, Piotr Maria Józef Michał Stawiarscy, Antoni Jawor, Aniela Łatka syn Józef i Stefan, Antoni Plata, Helena Rudolf Bieryt, Maria Zbozień, Jan Stanisław Krupa, Bronisława Pierzchała, Władysław Elżbieta Mróz, Helena Tadeusz Zielonka, Mirosław Warzecha, Józef Biel, Anna Franciszek Rams, Jan Motawa i jego rodzice, Julia Jan Kałuzińscy, Wojciech Stanisław Sajdak, Apolonia Szymon Pyrdoł, Jakub Stefania Jerzy Leokadia Franciszek Rozalia Stolarscy, Władysław Bronisława Pulit, Marian Pulit, Dorota Pulit – Ozóg, Jan Wincenty Anna Marian Kunegunda Leśniak, Jan Stefania Warzecha, Józefa Pasiud, Zofia Aleksander Kozieńscy, Józef Szczepaniak, Anna Maria Lizoń, Jan Tekla Eleonora Stefan Antoni Majerscy, Katarzyna Tomasz Warzecha, Zofia Jagieła, Honorata Józef Jagieła, Krystyna Wojciech Grońscy, Anna Aleksander Bugańscy, Stanisława Stanisław Kałużni, Julia Walenty Szafraniec, Stanisława Sopata, Julia Franciszek Biel, Tomasz Katarzyna Sopata, Antoni Łatka żona Stanisława, Agnieszka Antoni Biel, Janina Józef Słowik, Teresa Michał Tokarz, Łucja Wojciech Tokarz i ich dzieci: Maria Leon Józef, Adam Aniela Tomasz Waligóra, Józef Genowefa Jeleń, Stanisława Szewczyk, Zbigniew Szewczyk, Aniela Citak, Anna Wojciech Kałuzińscy, Aniela Kałuzińska, Ks. Stefan Tokarz, Anna Józef Jeleń, Maria Stolarska, Bronisław Kałuziński, Stanisława Gawlik, Waleria Józef Klimek, Piotr Helena Józef Biel, Władysława Biel, Rozalia Stanisław Majkrzak, Michał Katarzyna Edward Józef Jacek Zdzisław Grzegorz Gierczyk, Franciszek Hermina Józef Irena Rompalscy, Paweł Władysława Wąchała, Jan Zofia Kubasta, Marian Korona, Teresa Jereczyńska, Władysław Waleria Kurowscy, Andrzej Kłak, Genowefa Piotr Kołodziej, Katarzyna Piotr Józef Rams, Helena Antoni Stanisław Jan Józef Władysław Maria Eugeniusz Kozieńscy, Stefania Ryszard Bogdan Sobczak, Stefania Majerska, Jan Majerski, Antoni Cebula, Andrzej Kłak, Adam Kazimierz Fiut, Brunello Franczeskoni, Aniela Tadeusz Pyrdoł, Romuald Klinke, Stefania Wincenty Kołodziej, Antonina Wojciech Stawiarscy, Anna Jan Kołodziej, Stanisławaa Jan Groń, Anna Andrzej Psonak, Bronisław Madziar, Stanisław Nowak, Katarzyna Kozieńska, Antonina Niemiec, Józef Niemiec, Karolina Niemiec, Józef Niemiec, Antoni Waleria Zgrzeblak, Karolina Michał Madziar, Bronisława Władysław Madziar, Jan Madziar, Stanisław Madziar, Maria Piotr Bober, Maria Wincenty Madziar, Barbara Stolarska, Władysław Świechowski, Ks. Jan Nowiński, Ks. Józef Alberski, Ks. Władysław Mrówka, Ks. Jan Majerski, Ks. Stanisław Mikołajczyk, Helena Piotr Biel syn Józef, Maria Karol Krawęda syn Stanisław Franciszek, Stanisław Szczepaniak, Kazimierz, Adam Józef Maria Fiut, Andrzej Kłak, Aniela Motawa mąż Stanisław, Anna Aleksander Bugańscy, Aniela Józef Biel, Aniela Ludwik Helena Kozieńscy, Helena Jan Słowik, Genowefa Piotr Czajka, Eleonora Ludwik Stec, Wiktoria Słowik, Genowefa Jan Łabuda syn Piotr, Rozalia Grońska, Julia Grońska, Maria Stanisław Chlipała syn Jan i Stanisław, Helena Antoni Jurkowscy, Helena Michał Hajduk, Stanisław Hajduk, Marian Bieryt, Antoni Biel, Krystyna Kałuzińska, Stanisław Duda, Józefa Stanisław Gromala, Zenon Ciesielka, Maria Wacław Gomółka, Tekla Wincenty Biel, Danuta Czajka, Antoni Majerski, Helena Majerska, Franciszek Majerski, Julia Majerska, Antoni Jan Ludwika Stanisław Cebula, Filip Katarzyna Marian Czesław Jan Tadeusz Lizoń, Katarzyna Wojciech Zdzisław Cebula, Maria Wojciech Chwast, Agata Jan Zofia Jan Łatka, Maria Kiklica, Jan Kiklica, Ludwika Iwan, Józef Olchawa, Jan Biel, Bronisława Tomasz Pierzchała, Maria Józefa Marcin Pinkiewicz, Bronisław Tekla Antoni Trzajna, Antoni Karolina Tomasz Ślaz, Katarzyna Piotr Kozik, Anna Bąk, Jan Władysław Wiktoria Myjak, Maria Kołodziej, Maria Zielińska Antoni Zieliński, Stanisław Masiarz, Janusz Stawiarski, Maria Zbozień, Józef Maria Franciszek Olchawa, Agata Mika, Aniela Józef Władysław Antoni Władysława Potoniec, Józef Maria Czesław Korona, Stanisław Majewicz, Władysław Warzecha i rodzice, Anna Szczepaniak, Józef Warzecha, Józef Śleziak żona siostra Agnieszka, Jan Śleziak żona synowie, Katarzyna Zeman i mąż, Franciszek Bober i rodzice, Józefa Michał Bołoz, Julia Czesław Gucwa, Maria Jan Stawiarscy, Stanisław Stawiarski, Józef Pasionek, Maria Owsianka, Teofila Józef Zając, Kazimiera Wojciech Kurzeja, Kazimiera Eugeniusz Kurzeja, Katarzyna Czajka, Józef Hajduk, Jan Motawa i zmarli z rodziny, Jan Hebda, Stefania Pasternak, Stanisław Stec, Władysława Kozik, Zofia Dziedzic, Władysław Dziedzic, Maria Kozik, Franciszek Kozik, Maria Józef Tomasiak, Eugeniusz Bieryt, Rozalia Wilk, Władysława Gawlik, Stanisław Łatka, Wanda Bronisława Franciszek Stanisław Marian Swiechowscy, Maria Jakub Tomasiak, Krystyna Hebda, Anna Szczepaniak, Karol Bieryt żona Stefania syn Marian, Jan Klimek żona Antonina córka Maria, Stefania Józef Potoniec, Eugeniusz Kiklica, Agata Aleksander Owsianka, Jan Antoni Owsianka, Maria Lesław Wyszyńscy, Małgorzata Czesław Mizia, Aniela Władysław Kurzeja, Stefania Wojciech Tomasz łatka, Paulina Majerska, Rozalia Agnieszka Mulek, dusze z rodziny Kurzejów i Łatków, Maria Zbozień, Julia Władysław Biel syn Stanisław, Maria Andrzej Gąsiorowscy, Włodzimierz Kurzeja, Wincenty Łabuda, Barbara Potoniec, Zofia Prońska, Stanisław Szczepaniak, Stefania Marek Biel, Zbigniew Bołoz; Antoni Krzysztof Cebula, Stefan Zbigniew Majerski, Zdzisław Cebula, Maria Jan Kunegunda Jan Kiklica, Agata Jan Łatka, Jadwiga Ludwik Bieryt, Karolina Janeczek, Marian Janeczek, Józefa Mróz, Alina Klimczak.

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2022/2023 – godz. 1040 (część 2)

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli:

Stanisława Jan Hebda, Henryk Iwona Dominika Warzecha, Katarzyna Jan Cięciwa, Rozalia Stanisław Olchawa, Antoni Teofila Kołodziejowie, Władysława Tadeusz Kołodziejowie wnuk Piotr, Maria Stefania Wojciech Groń, Filip Alfred Jolanta Anna Grońscy, Bronisława Maciej Łatkowie, Antoni Adam Cebula, Wanda Stanisław Talarczyk, Stanisława Zbozień, Rozalia Kwit, Stanisław Ubik jego rodzice, Maria Wincenty i syn, Władysław Tokarczyk, Aniela Kiklica, Maria Antoni Zielińscy, Anna Maria Zielińskie, Jan Franciszka Krzysztof Tomaszek, Julia Maciej Majerscy, Antoni Majerski, Wiktoria Franciszek Michał Józef Maria Elżbieta Sajdak, Józef Stanisław Irena Pomietło, Michał Wojciech Jurkowscy, Antoni Aniela Kozieńscy, Alfred Maria Gucwa, Józef Rams, Włodzimierz Warzecha, Agnieszka Tomasz Faron, Zofia Szczepan Biel, Antoni Biel, Krystyna Kałuzińska, Maria Antoni Babik synowie: Jan Józef Włodzimierz, Anna Stefan Owsianka syn Jan, Stefania Bugajska, Zofia Jan Majerscy, Helena Henryk Gierczyk, Jan Anna Józef Karol Michał Stefania Biel, Aniela Józef Biel, Bronisława Henryk Walkosz, Kazimiera Wojciech Kurzeja, Jan Kaczmarczyk, Kazimiera Eugeniusz Kurzeja, Marek Wiercioch, Elżbieta Stanisław Ziemianek, Bronisława Franciszek Florian, Stanisław Sopata, Dominika Iwona Henryk Warzecha, Bronisława Władysław Madziar, Kazimiera Józef Oleksy, Zofia Józef Trzepak, Kazimierz Dorota Lizoń, Bronisław Szczepaniak, Maria Franciszek Jan Pachut, Jan Bieryt, Józef Zaremba, Władysława Franciszek Zabłoccy, Tadeusz Bieryt, Antonina Wojciech Stawiarscy, Anna Jan Bieryt, Rozalia Grońska, Anna Jan Bieryt i synowie: Tadeusz Stanisław Bolesław Henryk, Stefan Władysława Klimek syn Józef, Stanisław Rozalia Wysopal, Antonina Wojciech Stawiarscy, Agata Jan Łatka syn Jan, Antonina Wojciech Stawiarscy, Maria Jan Kiklica, Wincenty Anastazja Stanisz, Weronika Grzegorz Kaweccy, Eleonora Kozieńska, Stanisław Kozieński, Kunegunda Jasieńska, dusze nie mające znikąd pomocy, Józef Matylda Wojciech Maria Majerscy, Maria Madziar, Marcin Plata Ludwik Majkrzak, Stanisław Szczepaniak, Antoni Podobiński jego rodzice: Anastazja i Piotr, Agnieszka Franciszek Pyrdoł, Jan Pasoń jego rodzice: Stefania i Antoni, Weronika Wojciech Myjak, Anna Julia Tokarz, Józef Tomasiak zmarli z rodziny Tomasiaków i Bielów, Stanisława Bolesław Stanisław Kowalscy, Małgorzata Mirosław Wierzchoń zmarli z rodziny: Kowalskich Rogowskich Ziemlickich Oborskich Kubińskich Trzeszczkowskich Spychałów Mickiewiczów, Antoni Józefa Bieryt, Wanda Talarczyk, Wanda Józef Majerscy, Stefan Zbigniew Majerscy, Karolina Franciszek Majerscy, Salomea Władysław Pawlikowscy i zmarli z tych rodzin, Krystyna Jan Krawenda, Genowefa Zdzisław Gwiżdż, Aleksandra Józef Prokopczak, Rozalia Zofia Antoni Wojnarowscy, Tadeusz Piksa, Wanda Talarczyk, Maria Piotr Biel, Iwona Warzecha, Janina Józef Szyszka, Józef Potoniec, Krzysztof Szyszka, Katarzyna Janina Maciuszek, Zbigniew Bołoz, Anna Piotr Biel, Wiktoria Kaczmarczyk, Władysław Psonak, Adam Aniela Tomasz Waligóra, Józef Genowefa Jeleń, Stanisława Szewczyk, Zbigniew Szewczyk, Aniela Citak, Anna Wojciech Kałuzińscy, Aniela Kałuzińska, Ks. Stefan Tokarz, Anna Józef Jeleń, Maria Stolarska, Bronisław Kałuziński, Zenon Owsianka, Wanda Talarczyk, Maria Józef Potoniec, Jan Genowefa Łabuda, Helena Zofia Wojciech Maria Stanisław Łatka, Aniela Paweł Stec, Wojciech Zofia Kałuzińscy, Władysław Kałuziński, Maria Stanisław Wielosik, Antonina Ignacy Jasińscy, Marianna Słowik mąż Piotr, Stanisław Ciwiński, Stanisław Franciszka Bieniek, Maria Turek mąż Jan, Anna Franciszek Leszko, Jan Katarzyna Bieniek, Stefania Józef Słowik, Jan Szczygielski, Roman Łabuda, Fabian Sopata, Bronisław Kluska, Józef Jan Sopata, Wincenty Stefania Kołodziejowie, Antoni Jasiurkowski, Maria Zbozień, Władysława Stefan Klimek, Julian Sopata, Stanisław Sopata, Karol Anna Sopata, Antoni Genowefa Tokarz, Genowefa Władysław Duda zmarli z rodziny Kurzejów, Dudów, Bastów, Anna Michał Julia Józef Hajduk, Stanisława Józef Bober, Jan Maciuszek, Stanisław Madziar, Genowefa Tokarz, Maria Alfred Gucwa, Franciszek Kaczmarek, Helena Stanisław Stawiarscy, Antonina Tadeusz Wielosik, Rozalia Wojnarowska, Zofia Michał Szczepaniak, Antoni Zofia Wojnarowscy, Zofia Józef Lizoń, Stanisław Szumacher, Władysław Gancarczyk, Stanisław Bochniarz, Stefania Józef Faron, Maria Zbozień, Maria Hedwik, Stanisław Helena Faron, Franciszek Duda, Antoni Turek, Basia Faron, Zofia Bartłomiej Faron, Jan Zofia Majda, Stefania Jan Zbozień, Salomea Franciszek Duda, Julia Władysław Chrzanowscy, Józefa Chrzanowska, Józef Turek syn Andrzej, Józefa Józef Turek, Genowefa Michał Anna Majkrzak, Zofia Chlipała, Maria Tadeusz Majkrzak, Stanisław Stanisława Grońscy, Franciszek Gancarczyk, Stanisław Stanisława Marian Faron, Jan Rozalia Kozik, Rafał Mateusz Kozik, Zofia Stec, Jan Faron, Agnieszka Faron, Stanisław Faron, Antoni Biel, Stanisława Faron, Wojciech Biel, Łucja Tokarz, Zofia Szczepan, Wojciech Szczepan, Michał Apolonia Sopata, Anna Andrzej Sopata, Andrzej Michalik, Jan Bronisława Marszałek, Władysława Gawlik, Stefania Władysław Migda, Maria Jan Tadeusz Józef Kamińscy, Władysława Józef Kolasa, Barbara Józefa Turek, Piotr Witecki, Zdzisław Gwalak, Józef Zofia Sopata syn Stanisław, Stanisława Zbozień, Jan Kyrcz, Wanda Talarczyk, Rafał Kołodziej, Józefa Stanisław Tokarz, Stanisława Sylwester Mrozek, Zofia Jan Tokarz, Jolanta Łuba, Antonina Słabaś, Antoni Katarzyna Chrustek, Maria Antoni Kotas, Olga Langowska, Jan Langowski, Bronisław Podobiński, Wiktoria Jan Słowik, Katarzyna Stanisław Gromala, Paweł Genowefa Kosma Franciszek Poparda, dusze w czyśćcu cierpiące, Janina Antoni Lizoń, Anna Waruś, Rozalia Tomasiak, Władysław Biel, Józefa Franciszek Florek, Janina Bronisław Ryszard łatka, Julia Bolesław Gomułka, Elżbieta Franciszek Eugeniusz Łatka, Aniela Stefan Matusik, Katarzyna Filip Marian Lizoń, Janina Jan Wojciech Jerzy Trzajna, Jan Maciuszek, Katarzyna Tomasz Jan Bronisław Stanisław Madziar, Genowefa Tokarz, Antonina Wojciech Stawiarscy, Rozalia Antoni Grońscy, Tadeusz Bieryt, Marian Kiklica, Michał Górski, Włodzimierz Pogwizd, Anna Rafał Tomasz Obrzud, Jan Aniela Stanisław Obrzud, Wincenty Rozalia Słowik, Katarzyna Jan Stanisław Kołodziej, Janina Kołodziej, Zofia Stanisław Jawor, Aniela Józef Zbozień, Eleonora Jan Łatka, Katarzyna Antoni Stanisław Eugeniusz Mamala, Franciszek Golonka, Rozalia Jan Edward Marek Łabuda, Wiktoria Michniewska, Jan Anna Hajduk i córki: Janina i Krystyna Hebda, Maria Tomasz Kozik, Katarzyna Piotr Kozik, Franciszek Floryan żona Julia, Władysława Tadeusz Kołodziej, Wojciech Job, Kunegunda Józef Zaskwara, Józefa Stanisław Zaskwara, Franciszka Madziar, Agnieszka Kawecka, Józef Piotr Anna Kozik, Karol Owsianka, Weronika Wojda, Elżbieta Tabor, Walenty Kozieński, Anna Obrzud synowie: Rafał Tomasz, Grzegorz Słowik, Bronisław Kałuziński, Kunegunda Leon Stolarscy, Elżbieta Bieryt, Wojciech Kunegunda Godoń, Tomasz Bieryt, Stanisława Godoń, Jan Janina Gancarczyk, Mieczysław Madziarczyk, Agata Majda, Antoni Cebula, Józef Kołodziej, Franciszek Piksa jego synowie: Kazimierz i Franciszek, Józef Baziak żona Julia syn Stanisław, Józef Różana, Wojciech Jop, Stanisław Mamala, Katarzyna Antoni Mamala, Stefania Antoni Pasoń, Marian Pasoń, Teresa Bogusław Bujak, O. Stanisław Kokowicz, Maria Klag, Franciszek Gromala, Józef Opyd, Jan Wąchała, Stanisława Zielonka, Kunegunda Grzegorz Zielonka, Józef Zielonka, Stefania Jermak, Władysława Józef Piksa, Henryk Lizoń, Maria Wincenty Matusiewicz, Antoni Łazarz, Marianna Michał Śledź synowie: Stanisław Władysław Czesław Jakub, Małgorzata Śledź, Henryk Krzyżak, Marek Żak, Józef Antonina Franciszka Filip Maria Mróz, Anna Podobińska, Krzysztof Krupski, zmarli z rodziny Mrozów, Madziarów, Walkowskich, Salomea Tomasz Podobińscy, Władysław Tokarczyk, Anna Roman Majerscy córka Władysława syn Jan, Jan Emilia Anna Stanisław Henryk Zenon Owsianka, dusze z tej rodziny, Stefania Józef Faron, Maria Hedwik, Rozalia Tadeusz Hedwik, Stanisław, Maria Michał Szumacher, Maria Zbozień, Adam Sychowski, Tadeusz Wojciech Anna Bieryt, Helena Józef Kołodziej, Jan Helena Majerscy, Krzysztof Cebula oraz dusze czyśćcowe.

 

WYPOMINKI CAŁOROCZNE 2022/2023 – KAPLICA W BRZYNIE

Miłosierdziu Bożemu i naszym pobożnym modlitwom polecają się zmarli śp. papieże, arcybiskupi i biskupi, kapłani i siostry zakonne oraz wierni zmarli:

Ks. Jan Majerski, Stanisława Jan Hebda, Walenty Krystyna Gienek Bieryt, Roman Zofia Piotr Kołodziej, Piotr Kozik, Stanisław Koza, Andrzej Maria Psonak, Józef Psonak, Wojciech Łucja Tokarz, Michał Julia Ludwika Obrzud, Szymon Franciszka Władysław Kozik, Józef Poparda, Jan Agata Karol Władysław Kołodziej, Julia Roman Lizoń, Janina Piotr Salwiczek, Antoni Wiktoria Józef Stanisław Jan Franciszek Klag, Marcin Małgorzata Wincenty Piotr Tomasz Maria Kozik, Fryderyk Bugajski, Julia Stanisław Kozyra, Stanisława Józef Jan Waleria Stanisław Surma, Weronika Stefan Pajor, Bronisława Łatka, Kunegunda Franciszek Gromala, Janina Maciej Ślaz syn Krzysztof, Józefa Majerska Józef Ślaz, Pasquale Mattera, Julia Walenty Józef Adamczyk, Bronisława Marcin Kozik syn Stanisław, Agatka Kozik, Bronisława Franciszek Florian, Małgorzata Antoni Florian, Zofia Sowa, Władysława Józef Potoniec, Stanisław Zbozień, Bronisław Podobiński, Józef Niemiec, Władysław Dora, Julia Marcin Klimek i zmarli
z rodziny, Maria Józef Tomasiak, Tomasz Jan Stanisław Władysław Gawrońscy, Anna Magdalena Franciszek Grońscy, Piotr Katarzyna Waleria Owsianka, Kamil Pierzchała, Krystyna Piotr Kozik, Aniela Piotr Stec, Tekla Jan Wojciech Rozalia Julia Grońscy, Władysław Tadeusz Piotr Kołodziej, Teresa Antoni Dychała, Marcin Małgorzata Wincenty Piotr Tomasz Maria Kozik, Józef Katarzyna Owsianka, Józef Poparda, Stanisław Psonak syn Adam, Leon Aniela Kołodziej córka Helena, Maria Hajduk, Antoni Kozik żona Krystyna syn Jan, Piotr Anastazja Kiklica, Marek Jan Gałysa, Władysława Wiercioch, Józef Petrylak i jego rodzice, Maria Antoni Mieczysław Kozik, Rozalia Józef Wiśniowscy, Franciszek Majerski syn Krzysztof Majerski, Anastazja Wincenty Majerscy, Wiktoria Jakub Surma i wszystkie dusze z tych rodzin, Józef Wojciech Franciszka Rozalia Władysław Klimeccy, Katarzyna Stanisław Warzecha, Karolina Michał Tokarz, Rozalia Kulas, Stanisław Surma, Jakub Stec, Bronisława Franciszek Łabuda, Maria Antoni Zbozień, Ludwika Wincenty Władysław Stanisław Józef Hebda, Jan Kozik, Zofia Stanisław Piotr Adam Leszek Bodziony, Dariusz Serafin, Genowefa Władysława Antoni Tokarz, Stanisław Marek Warzecha, Stanisława Kozielec, Franciszek Bartkowski, Lucyna Andrzejek Władysław Knurowscy, Agnieszka Antoni Walkowscy, Józef Klag żona Katarzyna, Julia Józef Chronowscy, Władysław Przemysław Rafał Chronowscy, Maria Lizoń, Wojciech Pogwizd, Paulina Majerska, Rozalia Majerska, Andrzej Weronika Babik, Michał Karolina Kołodziej, Maciej Bronisława Stefania Łatka, Tomasz Wyrostek, Barbara Grońska, Józefa Józef Grońscy, Jan Warzecha, Anna Jakub Nieć, Maria Tomasz Kozik, Julian Rzepiel, Tadeusz Bieryt, Maria Kołodziej syn Krzysztof, Maria Kołodziej, Jan Klimek, Krzysztof Kołodziej, Zofia Roman Kołodziej, Karolina Stanisław Hebda, Zofia Roman Kołodziej syn Piotr, Zofia Jakub Jaworscy córka Maria, Stanisław Nowak, Tomasz Mróz, Kunegunda Klag, Maria Biel, Maria Feliks Nowak, Jan Janina Psonak, Jan Maria Zenon Stec, Teresa Tadeusz Tokarz, Maria Stanisław Majerscy, Marzena Ania Janusz Owsianka, Władysław Tokarz, Genowefa Antoni Tokarz, Grzegorz Warzecha, Marek Wojciech Stanisław Warzecha, Stanisława Kozielec, Mateusz Wysopal, Helena Tomasz Wysopal, Janina Władysław Czyżyccy, Wanda Talarczyk, Kinga Król, Ludwik Sajdak, Anastazja Sajdak, Maria Pękala i syn Michałek, Apolonia Wincenty Kozik, Aleksander Jasiurkowski, Franciszek Stefania Surma syn Józef i Jan zmarli z rodziny Surmów, Irena Władysław Cudzich, Anna Stanisław Janczura, Józef Mieczysław Kołodziej, Zofia Jan Majerscy, Teresa Majerska, Janina Józef Majerscy, Stefania Majerska, Łukasz Kołodziej, Helena Michał Kołodziej, Wiktoria Potoniec, Józefa Józef Grońscy, Józefa Wojciech Mróz, Władysława Durałek, Rozalia Jan Stanisław Lizoń, Stanisław Józefa Tokarz, Barbara Józef Tokarz, Paulina Jan Tokarz, Mateusz Helena Tomasz Wysopal, Karolina Michał Kołodziej, Janina Władysław Czyżyccy, Andrzej Weronika Babik, Franciszek Maria Kozik, Anna Szymon Surma, Michał Antonina Majerscy, Bożena Jan Majerscy, Stanisław Słowik, Julia Słowik, Antoni Poparda, Maria Feliks Szczepaniak, Łukasz Orzechowski, Teresa Tomasz Klimek, Weronika Poparda, Irena Józef Lizoń, Maria Jan Kamil Pierzchała, Irena Józef Lizoń, Piotr Katarzyna Stanisław Petronela i zmarli z rodziny Gałysów, Kazimierz Szałankiewicz, Antoni Stanisław Cebula, Władysława Filip Alfred Grońscy, Franciszka Wincenty Antoni Władysław Alojzy Bieryt, Stanisława Janina Tokarczyk, Genowefa Wyrostek, Franciszek Maria Kozik, Anna Szymon Surma, Michał Antonina Majerscy, Bożena Jan Majerscy, Stanisław Słowik, Julia Słowik, Antoni Poparda, Maria Feliks Szczepaniak, Łukasz Orzechowski, Aniela Ludwik Helena Kozieńscy, Antoni Majerski, rodzice i rodzeństwo, Antoni Cebula, Franciszka Kazimiera Wincenty Alojzy Antoni Władysław Bieryt, Leon Bolesława Bronisława Pomietło, Marian Lizoń, Antonina Andrzej Majerscy, Stanisław Nowak, Wojciech Zarabski, Eleonora Stanisław Jasiurkowscy, Maria Turaj, Janina Józef Job, Danuta Bulanda, Bożena Jan Majerscy, Teresa Majerska jej rodzice Bronisława i Wojciech Fudala, Paulina Majerska, Jan Irena Hilger, Katarzyna Michał Pyrdoł, Maria Jan Jacek Szmid, Wojciech Anna Bieryt, Józef Gierczyk, Michał Wiktoria Tokarz, Władysław Kołodziej i zmarli z rodziny, Antoni Krystyna Jan Kozik i zmarli z rodziny, Piotr Surma żona Anna i synowie: Józef i Jan, Karol Tokarz, Janusz Popardowski, Józef Kołodziej i żona Zofia, Katarzyna Tokarz i mąż Jan, Katarzyna Paweł Franciszek Aniela Piotr Wyrostek, Janina Tadeusz Kochanek, Natalia Franciszek Podobińscy syn Józef, Anna Wąchała, Józef Zaremba, Maria Górka, Halina Job, Jan Rozalia Sopata, Piotr Genowefa Kołodziej, dusze w czyśćcu cierpiące, które są najdalej od wybawienia.

MÓDLMY SIĘ:

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.