Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Eleonora Majerska od:

 1. Marii i Józefa Oraczków ze Starego Sącza
 2. Marty i Krzysztofa Zaczyk z córką
 3. koleżanek Kryspiny z Ośrodka Zdrowia w Łukowicy
 4. koleżanek Kryspiny z Ośrodka Zdrowia w Łukowicy
 5. Teresy i Władysława Wielosik
 6. Józefy Gomółka z rodziną
 7. Krystyny i Henryka Wielosik z rodziną
 8. Karoliny i Kamila z Chrzanowa
 9. Adama i Iwony Koterla z Zagórza
 10. Teresy i Antoniego Witkowskich z Gołkowic
 11. Haliny i Zbigniewa Potoniec z Warszawy
 12. Agnieszki i Stanisława Koterla z rodziną z Warszawy
 13. Łucji i Jana Leśniak z rodziną
 14. Elżbiety i Andrzeja Poparda z rodziną
 15. Lidii i Janusza Majerskich z Magdaleną i Michałem z rodzinami
 16. Andrzeja i Stanisława Majerskich
 17. sąsiadów Ramsów i Ciągło
 18. Leszka i Joanny Turek
 19. Józefa i Natalii Łatków z Naszacowic
 20. Józefa i Stanisławy Łatka z Naszacowic
 21. Rafała Duc z rodziną
 22. Adama Duc z rodziną
 23. Teresy i Tadeusza Duc
 24. Łatków z Podegrodzia
 25. Łatków z Podegrodzia
 26. Ewy i Dariusza Kasprzyk z rodziną ze Stadeł
 27. Wojciecha i Danuty Potoniec z rodziną
 28. Marcina i Lidii Potoniec z dziećmi
 29. Teresy Potoniec z Budzynia
 30. Urszuli i Edwarda Kotrela z rodziną

zostaną odprawione przez Ojców Redemptorystów w Rzymie
od 1 lutego 2023 roku