Msze św. gregoriańskie z Mszy św. pogrzebowych
Śp. Jakub Sułkowski od:

 1. chrzestnego Piotra Kurowskiego z żoną
 2. babci Anny
 3. kuzyna Michała z rodziną
 4. kuzyna Marcina z rodziną
 5. Tadeusza Farona z rodziną
 6. Marysi Faron
 7. sąsiadów Leśniaków ze Stronia
 8. Stanisławy i Wojciecha Biel z rodziną
 9. Stanisława, Marii i Andrzeja Dara
 10. Ewy i Adama Dara
 11. rodziny Leszków z Łącka
 12. Anny i Janisa Faron z Anglii
 13. Jacka Farona z rodziną z Nowego Sącza
 14. Władysława i Stanisławy Faron
 15. Barbary i Pawła Kunickich ze Stronia
 16. Agnieszki i Wiesława Wadowskich z Ptaszkowej
 17. Marii i Krzysztofa Kunickich ze Stronia
 18. Agaty i Andrzeja Myjak
 19. Wandy, Andrzeja i Marcina Myjak
 20. Ireny i Janusza Majkrzak z rodziną
 21. Krystyny i Eugeniusza Karcz z rodziną
 22. Małgorzaty i Krzysztofa Faron z rodziną
 23. Moniki i Grzegorza Majkrzak z rodziną
 24. Marii Majkrzak
 25. koleżanek i kolegów brata Wojciecha z restauracji ALEXSANDRA w Mszanie Dolnej
 26. koleżanek i kolegów brata Wojciecha z restauracji ALEXSANDRA w Mszanie Dolnej
 27. właścicieli restauracji ALEXANDRA z Mszany Dolnej
 28. cioci Zofii
 29. kuzynki Małgorzaty z rodziną
 30. Katarzyny i Wandy Sułkowskich

zostaną odprawione przez Księży Chrystusowców w Poznaniu
od 1 lutego 2023 roku